Βαθμολογία

Τον δρόμο του Πρωτοδικείου πήρε ο Τύρναβος 2005

Στη τελευταία Γενική Συνέλευση του Τυρνάβου 2005 αφού απέβησαν άκαρπες οι προσπάθειες για δημιουργία νέας διοίκησης που θα έτρεχε την ομάδα για το νέο έτος, αποφασίστηκε τελικά ο σύλλογος να παραδώσει τα κλειδιά στο Πρωτοδικείο.

Η Γενική Συνέλευση ζητάει από το Πρωτοδικείο να ορίσει ομάδα ατόμων που θα συγκροτήσουν προσωρινή διοίκηση και θα αναλάβει τις τρέχουσες υποχρεώσεις της ομάδας.