Βαθμολογία

Μετεγγραφικές Περίοδοι Επαγγελματιών και Ερασιτεχνών Ποδοσφαιριστών

Από τη Γραμματεία της ΕΠΣΝ Λάρισας ανακοινώνονται οι μετεγγραφικές περίοδοι για τη ποδοσφαιρική χρονιά 2019-2020, όπως αυτές ορίσθηκαν από την Επιτροπή Ιδιότητας Μετεγγραφών:

Επαγγελµατίες ποδοσφαιριστές

Εγχώριες και διεθνείς µετεγγραφές/δανεισµοί

Θερινή περίοδος: από 01.07.2019 έως 31.08.2019

Χειµερινή περίοδος: από 01.01.2020 έως 31.01.2020

Άνεργοι επαγγελµατίες ποδοσφαιριστές

Όσον αφορά ποδοσφαιριστές που υπoκεινται στο Άρθρο 6 παρ.1 του Κανονισµού Ιδιότητας και Μετεγγραφών της F.I.F.A., θα έχουν δικαίωµα να εγγράφονται σε  Π.Α.Ε κατά την θερινή περίοδο από 01.09.2019 έως 13.09.2019 και κατά την χειµερινή περίοδο από 01.02.2020 έως 14.02.2020 (ώρα 16.00).

Ερασιτέχνες ποδοσφαιριστές

Μετεγγραφές εγχώριες και διεθνείς

Θερινή περίοδος : 01.07.2019 έως 31.10.2019

Χειµερινή περίοδος : 01.01.2020 έως 31.01.2020

Επανεγγραφές

Θερινή περίοδος : 01.09.2019 έως 31.10.2019

Χειµερινή περίοδος :01.01.2020 έως 28.02.2020

Υποσχετικές

Θερινή περίοδος : 01.07.2019 έως 31.08.2019

Χειµερινή περίοδος :01.01.2020 έως 31.01.2020

Πρώτες εγγραφές

Θερινή περίοδος : 01.07.2019 έως 30.11.2019

Χειµερινή περίοδος :01.01.2020 έως 30.04.2020

Αποδεσµεύσεις ατοµικές

Θερινή περίοδος : 01.07.2019 έως 31.08.2019

Χειµερινή περίοδος : 01.01.2020 έως 31.01.2020

Αποδεσµεύσεις οµαδικές

Θερινή περίοδος : 01.07.2019 έως 30.09.2019

Χειµερινή περίοδος : 01.01.2020 έως 31.01.2020