Βαθμολογία

«Να υπογραφεί άμεσα η σύμβαση των τηλεοπτικών για τη Super League 2»

Στην έκδοση επιστολής προς την ΕΡΤ προχώρησε η διοργανώτρια αρχή των πρωταθλημάτων της Super League 2 και της Football League, μέσω της οποίας ζητά άμεση ενεργοποίηση και υπογραφή του συμβολαίου για τις ομάδες που θα πάρουν μέρος στο πρωτάθλημα της νέας κατηγορίας.

Σε αυτή αναφέρονται χαρακτηριστικά τα εξής: «Όπως γνωρίζετε, μεταξύ υμών και επτά Π.Α.Ε. – μελών της Super League είχε συναφθεί από 10.08.2018 προσύμφωνο, δυνάμει του οποίου, είχε προβλεφθεί η υποχρέωσή σας να παρέχετε συγκεκριμένα ποσά αμοιβών στις Π.Α.Ε. που θα αγωνίζονται στο πρωτάθλημα της Super League 2 κατά την αγωνιστική περίοδο 2019-20. Η διάρκεια ισχύος του εν λόγω προσυμφώνου έχει ήδη παραταθεί με την από 17.04.2019 τροποποίηση αυτού, έως την 15.06.2019».

Παράλληλα σε αυτή γίνεται λόγος και για άμεση λύση του προβλήματος που έχει να κάνει με τον προγραμματισμό των ομάδων, το οποίο έχει σαν συνέπεια να πάει πίσω αυτός: «Επειδή οι ομάδες βρίσκονται προ της έναρξης της αγωνιστικής περιόδου, υπάρχει αδήριτη ανάγκη έγκαιρου προγραμματισμού και για το λόγο αυτό θα πρέπει άμεσα να υπογραφεί η μεταξύ μας σύμβαση παραχώρησης τηλεοπτικών δικαιωμάτων των ομάδων που αγωνίζονται στην Super League 2 με την ΕΡΤ».

Στο τέλος αυτής αναφέρονται μεταξύ άλλων τα εξής: «Προ τούτο, παρακαλείσθε, όπως μας ορίσετε συγκεκριμένη ημέρα και ώρα συνάντησης, ώστε να προβούμε στην υπογραφή οριστικής σύμβασης παραχώρησης των τηλεοπτικών δικαιωμάτων των Π.Α.Ε. της κατηγορίας Super League 2, η οποία θα αφορά την αγωνιστική περίοδο 2019-20».