Βαθμολογία

Μέχρι την Παρασκευή (17/5) για το β' στάδιο επιτήρησης

Προθεσμία μέχρι την Παρασκευή (17/5) έχουν οι ομάδες της νυν Football League προκειμένου να καταθέσουν τον φάκελο με τα στοιχεία για το δεύτερο στάδιο της επιτήρησης.

Τα έγγραφα με τις σχετικές υπογραφές θα πρέπει να έχουν ημερομηνία μέχρι και 15 Μαΐου. Σε περίπτωση κατά την οποία κάποιες ΠΑΕ δεν περάσουν το δεύτερο στάδιο επιτήρησης θα τους αφαιρεθούν τρεις βαθμοί από το επόμενο πρωτάθλημα. Πάντως οι μισές ομάδες είχαν κοπεί κατά το πρώτο στάδιο.

Τέλος όσον αφορά την αδειοδότηση υπολογίζεται ότι σε περίπου ένα μήνα θα πρέπει να κατατεθούν από τις ΠΑΕ, όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά.