Βαθμολογία

ΕΠΣΛ: Λήξη προθεσμίας των πρώτων εγγραφών

Από τη Γραμματεία της Ένωσης ανακοινώνεται ότι – σύμφωνα με τον Κανονισμό ιδιότητας και μετεγγραφών ποδοσφαιριστών 2018-2019, Παράρτημα Β Διατάξεις Εφαρμογής Κανονισμού για τους Ερασιτέχνες Ποδοσφαιριστές στο Άρθρο 8.1 – η πρώτη εγγραφή των ερασιτεχνών ποδοσφαιριστών διενεργείται κατά το χρονικό διάστημα από 1/7 έως 30/11 και από 1/1 έως 30/4 κάθε έτους.

Καλούνται τα σωματεία που έχουν φωτοτυπίες των αιτήσεων μεταβολών να προσκομίσουν μέχρι την καταληκτική ημερομηνία τα απαραίτητα δικαιολογητικά (έντυπο μεταβολών-ταυτότητα-πράξη συναίνεσης προσωπικών δεδομένων) ειδάλλως αν παρέλθει η προθεσμία, θα χαθούν τα πρωτόκολλα και δεν θα δικαιούνται επιστροφής των χρημάτων που κατέβαλαν.