Βαθμολογία

Τακτική Γενική Συνέλευση ΕΠΟ

Την Παρασκευή 28η Ιουνίου 2019 στις 10.00 π.μ. έχει ορισθεί η επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση των Ενώσεων Μελών της ΕΠΟ στην Αθήνα. Η Τ.Γ.Σ. θα λάβει χώρα στο Ξενοδοχείο Divani Caravel.