Βαθμολογία

ΕΠΣΛ: Προϋποθέσεις των διαιτητών για τα φιλικά

Οι Διαιτητές οι οποίοι θέλουν να διευθύνουν φιλικούς αγώνες πρέπει πρώτα να το δηλώσουν στη γραμματεία της Ένωσης και έπειτα να προσκομίσουν έγκαιρα:

1. Καρδιολογικές και οφθαλμολογικές εξετάσεις από ιδιώτη ιατρό ή από δημόσιο νοσοκομείο.

2. Αντίγραφο ποινικού μητρώου

3. Τη φόρμα «Αίτηση συμμετοχής» στην ΕΠΣΝ ΛΑΡΙΣΑΣ

4. Την πράξη συναίνεσης προσωπικών δεδομένων – θεωρημένη από το ΚΕΠ-.

Για τους υπόλοιπους διαιτητές που δεν επιθυμούν να λάβουν μέρος στα φιλικά προετοιμασίας των ομάδων, καταληκτική ημερομηνιά υποβολής των άνωθεν εγγράφων είναι η 31.08.18.

Τα παραπάνω δικαιολογητικά είναι υποχρεωτικά για όλους τους διαιτητές μέλη της Ε.Π.Σ.Ν.Λάρισας!