Βαθμολογία

Έκτακτη Συνεδρίαση Ε.Δ./Ε.Π.Σ.Ν.Λ. για καταγγελία Διαιτητή

Η Ε.Δ. της Ε.Π.Σ.Ν.Λάρισας κατά την έκτακτη συνεδρίασή της την Πέμπτη 2.8.18, μετά από καταγγελία Διαιτητή-μέλους της. Καταδικάζει απερίφραστα την απρόκλητη λεκτική επίθεση σε δημόσιο χώρο αξιωματούχο σωματείου της Ε.Π.Σ.Ν.Λάρισας κατά του ως άνω Διαιτητή και δηλώνει ότι θα προστατέψει με κάθε νόμιμο μέσο τους διαιτητές-μέλη της. Επιπλέον διαβιβάζει την ως άνω καταγγελία στο Δ.Σ. της Ε.Π.Σ.Ν.Λάρισας για περαιτέρω ενέργειες.