Βαθμολογία

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου στα Τρίκαλα

Σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου στην ομάδα των Τρικάλων προχώρησε ο ισχυρός άνδρας του συλλόγου Δημήτρης Μπαταγιάννης ο οποίος κατέβαλε το ποσό των 200.040 ευρώ.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση:

«Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΙΚΑΛΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

Την 09 – 02 – 2018 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) µε Κωδικό Αριθµό Καταχώρισης 1326225, το από 31-01-2018 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΙΚΑΛΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 135754960000, με το οποίο πιστοποιήθηκε η καταβολή της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με μετρητά κατά 200.040,00 ευρώ, που αποφασίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας στις 10-12-2017 και καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) την 23 – 01 – 2018 (Κ.Α.Κ. 1311830)».