Βαθμολογία

Aπαγόρευση μεταγραφών στην Καλλιθέα

Σε μπελάδες μπήκε η Καλλιθέα, καθώς προέκυψαν αρνητικά νέα την Πέμπτη (18/1) από τη συνεδρίαση της Eπιτροπής Επίλυσης Οικονομικών Διαφορών της ΕΠΟ.

Συγκεκριμένα, πάρθηκε απόφαση για απαγόρευση μεταγραφών στην τρέχουσα μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου λόγω οφειλών προς την πρώην ποδοσφαιριστή της Διονύση Μπέλη, που ανέρχονται συνολικά σε 6.600 ευρώ.

Παράλληλα, η Καλλιθέα θα πρέπει να εξοφλήσει και έναν ακόμα πρώην παίκτη της, τον Μιχάλη Κουιρουκίδη, ενώ το ίδιο καλείται να κάνει και η Βέροια για τις οφειλές της προς τον Διονύση Τσιούχα.

Τέλος, αναβολή προέκυψε στην απόφαση για τις προσφυγές των Χαντί και Μάρτος εναντίον του ΟΦΗ.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση: «Κατά την τελευταία της συνεδρίαση η Πρωτοβάθμια Επιτροπή Επίλυσης Οικονομικών Διαφορών έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις:

- Αναγνώρισε ότι η μεταξύ του ποδοσφαιριστή Άγγελου Αμπντέλ Χαντί του Σεχαντί και της Π.Α.Ε. με την επωνυμία “Όμιλος Φιλάθλων Ηρακλείου 1925 Ποδοσφαιρική Ανώνυμη Εταιρεία” και τον διακριτικό τίτλο “Π.Α.Ε. Ο.Φ.Η. 1925” καταρτισθείσα από 25-08-2016 σύμβαση, λύθηκε από 03-01-2018 με αποκλειστική υπαιτιότητα της καθ’ ης. Κατά τα λοιπά χωρίζεται η υπόθεση και αναβάλλεται η έκδοση της απόφασης μαζί με τη σύνταξη του σκεπτικού αυτής για το άνω διατακτικό.

- Αναγνώρισε ότι η μεταξύ του ποδοσφαιριστή Μάριο Μάρτος Σερράνο (Mario Martos Serrano) του Μανουέλ (Manuel) και της Π.Α.Ε. με την επωνυμία “Όμιλος Φιλάθλων Ηρακλείου 1925 Ποδοσφαιρική Ανώνυμη Εταιρεία” και τον διακριτικό τίτλο “Π.Α.Ε. Ο.Φ.Η. 1925” καταρτισθείσα από 25-08-2017 σύμβαση, λύθηκε από 01-01-2018 με αποκλειστική υπαιτιότητα της καθ’ ης. Κατά τα λοιπά χωρίζεται η υπόθεση και αναβάλλεται η έκδοση της απόφασης μαζί με τη σύνταξη του σκεπτικού αυτής για το άνω διατακτικό.

- Δέχθηκε την προσφυγή του αιτούντος επαγγελματία ποδοσφαιριστή Διονυσίου Τσιούχα του Δημητρίου κατά της ΠΑΕ Βέροια, απέρριψε ό,τι κρίθηκε απορριπτέο στο σκεπτικό και αναγνώρισε ότι το από 18.08.2017 συμβόλαιο επαγγελματία ποδοσφαιριστή λύθηκε από τις 28.12.2017 με την καταγγελία του προσφεύγοντος, με αποκλειστική υπαιτιότητα της καθ’ ης. Υποχρεώνει την καθ’ ης να καταβάλει στον αιτούντα για τις αιτίες που αναφέρονται στο σκεπτικό, το συνολικό ποσό των τριών χιλιάδων εξακοσίων εννέα Ευρώ και ενενήντα οκτώ λεπτών (3.609,98 Ευρώ) με το νόμιμο τόκο, όπως λεπτομερώς αναφέρεται στο σκεπτικό μέχρι την εξόφληση.

- Δέχθηκε την προσφυγή του αιτούντος επαγγελματία ποδοσφαιριστή Μιχάλη Κουιρουκίδη του Αβραάμ κατά της ΠΑΕ Καλλιθέα και υποχρέωσε την καθ’ ης να καταβάλει στον ποδοσφαιριστή για τις αιτίες που αναφέρονται στο σκεπτικό, το συνολικό καθαρό ποσό των δύο χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (2.500€), με το νόμιμο τόκο την άσκηση της προσφυγής μέχρι την πλήρη εξόφληση.

- Δέχθηκε εν μέρει την προσφυγή του επαγγελματία ποδοσφαιριστή Διονυσίου Μπέλη του Κρίστο Απέρριψε ό,τι κρίθηκε απορριπτέο. Υποχρέωσε την καθ’ ης να καταβάλει στον ποδοσφαιριστή το ποσό των έξι χιλιάδων διακοσίων είκοσι πέντε Ευρώ και ογδόντα τριών λεπτών (6.225,83 €) μικτά για δεδουλευμένες αποδοχές, δώρα εορτών και επιδόματα αδείας, σύμφωνα με το σκεπτικό και το ποσό των τριακοσίων σαράντα δύο Ευρώ και σαράντα τεσσάρων λεπρών (342,44 €) ως αποζημίωση, σύμφωνα με τα ανωτέρω, με το νόμιμο τόκο υπερημερίας από την επομένη της επίδοσης της προσφυγής μέχρι την πλήρη εξόφληση. Επίσης επέβαλε στην καθ’ ης την αθλητική κύρωση της απαγόρευσης απόκτησης, με οιονδήποτε τρόπο, ποδοσφαιριστών γηγενών ή αλλοδαπών για τη μετεγγραφική περίοδο Ιανουαρίου 2018, μετά την τελεσιδικία της παρούσας».