Βαθμολογία

Έκτακτη συνέλευση για το νέο Δ.Σ. στον ΟΦΗ

Η Διοικούσα Επιτροπή εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία γίνεται γνωστό ότι την Δευτέρα 12 Φεβρουαρίου θα γίνει έκτακτη Γ.Σ. προκειμένου να εκλεχθεί το νέο Δ.Σ. της ΠΑΕ.

Αυτό σημαίνει ότι δρομολογούνται εξελίξεις για την εύρεση μόνιμης λύσης καθώς το έργο της Διοικούσας Επιτροπής ήταν να οδηγήσει τον ΟΦΗ στην Γενική Συνέλευση μέχρι και να ομαλοποιηθεί, διοικητικά, η κατάσταση στον σύλλογο.

Αυτήν την στιγμή, δύο είναι τα σενάρια που υπάρχουν: Το ένα αφορά την εμπλοκή του Φανούρη Βατσινά και το άλλο αφορά το ενδιαφέρον του επιχειρηματία Αντώνη Παπαδάκη για την πρόταση εξαγοράς του πλειοψηφικού πακέτου των μετόχων της ΠΑΕ.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση:

Πρόσκληση των μετόχων της Ποδοσφαιρικής Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ-ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση .

ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ-ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
( Π.Α.Ε. ΟΦΗ 1925)

Σύμφωνα με το Νόμο, το Καταστατικό και μετά από απόφαση του Προσωρινού Δ.Σ., καλούνται οι μέτοχοι της Π.Α.Ε. ΟΦΗ 1925, σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 12η Φεβρουαρίου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 σε αίθουσα συνεδριάσεων του ξενοδοχείοy Galaxy , που βρίσκεται στο Ηράκλειο Κρήτης , επί της οδού Λ. Δημοκρατίας αρ. 75, στο Ηράκλειο Κρήτης για την λήψη αποφάσεων, επί του μοναδικού θέματος:

· Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στην Γ.Σ. πρέπει σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό να καταθέσουν τις μετοχές (τίτλους) στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα και να προσκομίσουν στα γραφεία της εταιρείας τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα , πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της Γ.Σ.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας, για το θέμα της ημερησίας διάταξης, οι Μέτοχοι καλούνται:

Την 26η Φεβρουαρίου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 στον ίδιο τόπο και με τα ίδια θέματα σε Α΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση.

Ηράκλειο, 16 Ιανουαρίου 2017

Εντολή Προσωρινού Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος Γεώργιος Αλετράς