Βαθμολογία

Επιτόκιο για τους ιδιώτες που δεν ρυθμίζουν τα χρέη τους στη ΔΕΗ

Την αύξηση του επιτοκίου κατά 7,25% στις ληξιπρόθεσμες οφειλές ιδιωτών που δεν προσέρχονται να τις ρυθμίσουν αποφάσισε η ΔΕΗ. Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας, θα ισχύσουν τα εξής:

- Δεν αυξάνεται το επιτόκιο για οφειλές που έχουν ενταχθεί ή πρόκειται να ενταχθούν σε ρύθμιση. Το επιτόκιο παραμένει στα επίπεδα του δικαιοπρακτικού, δηλαδή 5,25%.

- Επιβάλλεται, σύμφωνα με τον νόμο, επιτόκιο 6% για ληξιπρόθεσμες οφειλές του Δημοσίου, για πρώτη φορά.

- Για ληξιπρόθεσμες οφειλές πελατών που δεν προσέρχονται να τις ρυθμίσουν επιβάλλεται, σύμφωνα με το νόμο, επιτόκιο 7,25%.

Η διοίκηση της ΔΕΗ πήρε αυτές τις αποφάσεις για να μειώσει το ύψος των ληξιπρόθεσμων οφειλών που έχει ξεπεράσει τα 2,4 δισ. ευρώ, ενώ σε ό,τι αφορά την επιβολή τόκων στις ληξιπρόθεσμες οφειλές του Δημοσίου αυτή θα εφαρμοστεί στην πράξη μετά από τρεις μήνες. Και τούτο γιατί μέχρι τότε θα πρέπει να καταγραφούν οι παροχές του Δημοσίου και να επιμερισθούν οι οφειλές.