Βαθμολογία

Το βοηθητικό Βλαχέρνας στην ΑΕ Καραϊσκάκης

Στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αρταίων την περασμένη Δευτέρα (16/10), ένα από τα θέματα που συζητήθηκε ήταν η «Παραχώρηση του γηπέδου Βλαχέρνας της Τ.Κ. Βλαχέρνας στο Αθλητικό Σωματείο Α.Ε. Καραϊσκάκης για αθλητικές δραστηριότητες (Αριθ. 7/2017 Απόφαση Συμβουλίου Τοπ. Κοινότητας Βλαχέρνας)».

Η ΑΕ Καραϊσκάκης με αίτηση που κατέθεσε στις 26 Σεπτεμβρίου 2017 προς το Δήμο Αρταίων, ζήτησε την παραχώρηση της χρήσης του γηπέδου Βλαχέρνας για την χρησιμοποίηση του ως βοηθητικό γήπεδο της ποδοσφαιρικής του ομάδος, και για το σκοπό αυτό θα προχωρούσε και σε εργασίες κατασκευής διαφόρων υποδομών, έτσι ώστε αυτό να καταστεί λειτουργικό για τις αθλητικές δραστηριότητές του.

Ο Δήμος με τη σειρά του προώθησε την αίτηση στο Τοπικό Συμβούλιο Βλαχέρνας προκειμένου να αποφασίσει για την εν λόγω παραχώρηση και να υποδείξει όρους και προϋποθέσεις για την παραχώρηση του. Το Τοπικό Συμβούλιο Βλαχέρνας μελέτησε την αίτηση και τάχθηκε υπέρ της δωρεάν παραχώρησης της χρήσης του Δημοτικού γηπέδου Βλαχέρνας στην ΑΕ Καραϊσκάκης, βάζοντας όμως κάποιους όρους και προϋποθέσεις, οι οποίοι συμπεριελήφθησαν στην απόφαση.

Αναλυτικά η απόφαση:

«Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει κατά πλειοψηφία:

Την δωρεάν παραχώρηση της χρήσης του Δημοτικού γηπέδου Βλαχέρνας της Τ.Κ. Βλαχέρνας, στο ερασιτεχνικό Αθλητικό Σωματείο Άρτας Α.Ε. ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗΣ, ιδιαίτερα για τα τμήματα Κ17 και Κ19 για την πραγματοποίηση αθλητικών δραστηριοτήτων και ως βοηθητικού ποδοσφαιρικού γηπέδου με τις εξής προϋποθέσεις:

1. Την βελτίωση του Δημοτικού εσωτερικού και εξωτερικού αυτού χώρου και των εκεί σήμερα εγκαταστάσεων (αγωνιστικός χώρος – αποδυτήρια – τουαλέτες, κ.λ.π.), με την ανακακατασκευή ή και εκ νέου κατασκευή, όπου απαιτείται, διαφόρων υποδομών για την λειτουργικότητα των εγκαταστάσεων του γηπέδου, κατόπιν των απαραίτητων εγκρίσεων από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου και υπό την επίβλεψή της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου.

2. Οι εγκαταστάσεις, να χρησιμοποιηθούν και από τα ενεργά Αθλητικά Σωματεία που ασκούν δραστηριότητα στην Δημοτική Ενότητα Βλαχερνών του Δήμου Αρταίων, όταν τούτο κριθεί αναγκαίο, υποχρεούμενα δε στην αποκατάσταση τυχόν ζημιών που προκληθούν στον χώρο.

3. Οι Αθλητικές εγκαταστάσεις να χρησιμοποιηθούν από τα Σχολεία της Δ.Ε. Βλαχερνών, για την πραγματοποίηση εκπαιδευτικών εκδρομών και λοιπών άλλων αθλητικών δραστηριοτήτων.

4. Η χρονική διάρκεια της δωρεάν παραχώρησης της χρήσης των εγκαταστάσεων, στο εν λόγω Αθλητικό Σωματείο, θα είναι δέκα (10) έτη.

5. Μετά το τέλος της χρονικής διάρκειας της χρήσης της δωρεάν παραχώρησης, οι Αθλητικές εγκαταστάσεις του Γηπέδου Βλαχερνών, παραμένουν στον Δήμο Αρταίων, ως κύριος κάτοχος αυτού, για την χρησιμοποίηση αυτών κατά την κρίση του, χωρίς καμία άλλη διατύπωση ή προϋπόθεση».