Βαθμολογία

Πρόστιμο από την Περιφέρεια για απόβλητα

Απορρίφθηκε από την Αποκεντρωμένη η προσφυγή της Συνεταιριστικής Οργάνωσης Μηλεών κατά της απόφασης του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας με την οποία επιβλήθηκε πρόστιμο πέντε χιλιάδων (5.000,00€).

Το πρόστιμο αφορούσε σε παράβαση της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας και συγκεκριμένα διαρροή υγρών αποβλήτων μέσα από το πρανές (ανάχωμα) της εδαφοδεξαμενής.