Βαθμολογία

Προκηρύχθηκαν τα έργα στο Αλκαζάρ

Λίφτινγκ στο Αλκαζάρ αποφάσισε ο υφυπουργός Αθλητισμού Γιώργος Βασιλειάδης μετά από εισήγηση του γενικού γραμματέα Αθλητισμού Τζούλιους Συναδινού και προχώρησε στην προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου: «ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ – Αλκαζάρ επισκευή ελαστικού τάπητα, Δήμου Λαρισαίων ν. Λάρισας», με το σύστημα προσφοράς με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης περ. α, παρ. 2, του άρθ. 95 τουΝ.4412/2016, (Κωδικός Εργου: 2016ΣΕ01600013), προϋπολογισμού μελέτης 56.927,99 ευρώ με τα απρόβλεπτα και την αναθεώρηση, πλέον Φ.Π.Α. (24%) 13.662,72 ευρώ.

Το έργο προβλέπεται να ξεκινήσει στα τέλη του επόμενου μήνα αφού η δημοπρασία ορίσθηκε να γίνει στις 27 Ιουνίου ενώ για τη ολοκλήρωση του έργου προβλέπονται τέσσερις μήνες από την ημέρα της υπογραφής της σύμβασης κάτι που σημαίνει ότι πιθανότατα η συγκεκριμένη εγκατάσταση να μην δοθεί σε χρήση μέχρι το Νοέμβριο του 2017 ίσως και τον Δεκέμβριο εφόσον αργήσει η υπογραφή της σύμβασης.

Το έργο αυτό γίνεται μετά από εισήγηση του Γενικού Γραμματέα Αθλητισμού Τζούλιους Συναδινού που διαπίστωσε την αναγκαιότητά του κατά τη διάρκεια επισκέψεων στη Λάρισα.

Η δημοπρασία θα γίνει στα γραφεία της Γ.Γ.Α. στο Μαρούσι, στις 27 Ιουνίου και ώρα 10 το πρωί με εγγύηση συμμετοχής ίση με 2% επί του προϋπολογισμού δηλαδή 1.139,00 ευρώ, με εγγυητική επιστολή ισχύος τουλάχιστον έξι μηνών και τριάντα ημερών, από την ημερομηνία δημοπράτησης. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι μήνες από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και αφορά στις επισκευές του στίβου και περιλαμβάνει:

1. Την κατά τόπους επισκευή του ελαστικού συνθετικού τάπητα σε περιοχές της επιφανείας του στίβου.

2. Την αντικατάσταση του ελαστικού συνθετικού τάπητα, καθώς και των βατήρων απογείωσης, στους διαδρόμους φοράς των Οριζόντιων Αλμάτων (Άλμα σε μήκος και Άλμα Τριπλούν).

3. Την επίστρωση με ελαστικό συνθετικό τάπητα της επιφάνειας του διαδρόμου μεταξύ των κερκίδων του σταδίου στον χώρο της Θύρας 15.

4. Την αντικατάσταση των περιμετρικών κρασπέδων των δύο σκαμμάτων άμμου των οριζόντιων αλμάτων.