Βαθμολογία

Καταγγέλθηκαν τα δάνεια της ΠΗΓΑΣΟΣ...

Στην αναμενόμενη καταγγελία των δανείων της εκδοτικής εταιρείας, Πήγασος, προχώρησαν οι πιστώτριες τράπεζες. Μετά από αυτήν την κίνηση των τραπεζών, ξεκινά περίοδος 30 ημερών στη λήξη της οποίας δάνεια καθίστανται άμεσα απαιτητά.

Αξίζει να σημειωθεί πως το παραπάνω συνεπάγεται την έξοδο της οικογένειας Μπόμπολα από τον χώρο των ΜΜΕ, καθώς εάν δεν αποδοθούν τα οφειλόμενα ποσά στις τράπεζες η Πήγασος θα τεθεί σε διαδικασία ειδικής διαχείρισης. Ως εκ τούτου, οι τράπεζες θα διορίσουν ειδικό διαχειριστή, ο οποίος αναμένεται να καταργήσει τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και να ζητήσει την καταγραφή των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας, προκειμένου να ακολουθήσει δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός.

avgi.gr