Βαθμολογία

Πρόστιμα σε τρεις της Γ’ Εθνικής

Το χέρι στην τσέπη καλούνται να βάλουν από την Πειθαρχική Επιτροπή της ΕΠΟ τρεις σύλλογοι της Γ’ Εθνικής. Συγκεκριμένα, όπως ανακοινώθηκε την Παρασκευή (10/2), Ζευγολατιό και Αχαϊκή θα πρέπει να πληρώσουν 1.334 ευρώ, ενώ λίγο μεγαλύτερο είναι το πρόστιμο για τον Τηλυκράτη (1.500 ευρώ).

Αναλυτικά: «Κατά την τελευταία της συνεδρίαση, η Πειθαρχική Επιτροπή της ΕΠΟ έλαβε, μεταξύ άλλων, τις εξής αποφάσεις: Επέβαλλε στο Ζευγολατιό χρηματική ποινή ύψους χιλίων τριακοσίων τριάντα τεσσάρων (1.334) ευρώ. Επέβαλλε στην Αχαϊκή χρηματική ποινή ύψους χιλίων τριακοσίων τριάντα τεσσάρων (1.334) ευρώ. Επέβαλλε στον Τηλυκράτη χρηματική ποινή ύψους χιλίων  πεντακοσίων (1.500) ευρώ».