Βαθμολογία

Η επόμενη μέρα για τον Μαρινόπουλο

Σημαντικές αποφάσεις για το πώς θα προχωρήσει η διάσωση της Μαρινόπουλος θα πρέπει να λάβουν, το επόμενο διάστημα, Σκλαβενίτης, πιστώτριες τράπεζες και η οικογένεια Μαρινόπουλου, καθώς η καθυστέρηση έκδοσης της απόφασης από το Πολυμελές Πρωτοδικείο δημιούργησε σειρά ζητημάτων που πρέπει να αντιμετωπισθούν.

Τα νομικά επιτελεία των τριών πλευρών έχουν αναλάβει να εξετάσουν τις φόρμουλες, για να ξεπεραστεί το πρόβλημα της ενεργοποίησης της ρήτρας διαλυτικής αίρεσης. Παρότι είναι νωρίς, γίνεται αντιληπτό ότι υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις.

Η κρατούσα άποψη μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών είναι ότι απαιτείται τροποποίηση της συμφωνίας, λόγω της ενεργοποίησης της ρήτρας διαλυτικής αίρεσης. Στον αντίποδα, διατυπώνεται η άποψη ότι η τροποποίηση μπορεί να αποφευχθεί, εφόσον όλα τα εμπλεκόμενα μέρη παραιτηθούν, εξωδίκως, από το δικαίωμα της διαλυτικής αίρεσης.

Αν οι παραπάνω συσχετισμοί δεν αλλάξουν, είναι πιθανόν να απαιτηθεί χρόνος περίπου 2-3 μηνών, προκειμένου να συμφωνηθεί και να επικυρωθεί από το δικαστήριο νέο πλαίσιο διάσωσης. Ενδιάμεσα (σ.σ. ως τις 20 Φεβρουαρίου) θα έχει κριθεί αν ασκηθούν αιτήσεις τριτανακοπής επί της πρόσφατης απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου.

Με δεδομένο ότι το 78% των πιστωτών της Μαρινόπουλος έχουν συναινέσει στη συμφωνία εξυγίανσης, ενώ παρέστησαν ως διάδικοι εκπρόσωποι πιστωτών που κατέχουν ένα επιπλέον 18% των απαιτήσεων, τα περιθώρια άσκησης τριτανακοπών είναι, σύμφωνα με νομικούς κύκλους, μικρά.

Το κόστος, δε, τριτανακοπής είναι υπολογίσιμο καθώς η αίτηση πρέπει να αποσταλεί στο σύνολο των συναινούντων πιστωτών, αλλά και σε όσους παρουσιάστηκαν στην εκδίκαση ως διάδικοι.

Αν η περίοδος άσκησης τριτανακοπών παρέλθει χωρίς δυσάρεστες εκπλήξεις, ανοίγει ο δρόμος για να συμφωνηθεί μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών το «σχέδιο διάσωσης ΙΙ», όπως αποκαλείται ήδη. Το σχέδιο θα στηρίζεται στην πρόσφατη απόφαση του δικαστηρίου, αλλά θα επιδιώκει να «θεραπεύσει» τα «αγκάθια» που προκάλεσε η καθυστέρηση στην έκδοση της απόφασης.

Το θέμα της ρήτρας διαλυτικής αίρεσης λύνεται αυτόματα, εφόσον όλα τα εμπλεκόμενα μέρη συναινέσουν σε νέα συμφωνία εξυγίανσης. «Κλειδί», όμως, για τη συναίνεση θα αποτελέσει το πώς θα αντιμετωπισθεί το θέμα της ενδιάμεσης χρηματοδότησης. Της κάλυψης, δηλαδή, των χρηματοδοτικών αναγκών της Μαρινόπουλος, καθώς τα χρήματα που δόθηκαν τελείωσαν στις 20 Δεκεμβρίου, με τη Μαρινόπουλος να καταβάλλει το δώρο Χριστουγέννων στους εργαζόμενους.

Στόχος όλων των εμπλεκόμενων μερών είναι να βρεθεί μια γρήγορη και συμφέρουσα λύση, με βασικό γνώμονα, το κόστος της νέας ενδιάμεσης χρηματοδότησης να διαμορφωθεί σε ανεκτά πλαίσια, ιδιαίτερα αν απαιτηθεί χρόνος 2 έως 3 μηνών για να κατατεθεί και να εγκριθεί από το δικαστήριο νέα συμφωνία διάσωσης.

Πηγή: euro2day.gr