Βαθμολογία

Δόθηκε παράταση στην τιμολόγηση των διαφημίσεων από τα ΜΜΕ

Εξάμηνη παράταση για την απευθείας τιμολόγηση των διαφημιζoμένων από τα ΜΜΕ παρέχεται με τροπολογία που κατέθεσε η κυβέρνηση. Με την τροπολογία μετατίθεται για ακόμη 6 μήνες, δηλαδή από 1η Απριλίου 2017 (αντί για 1η Οκτωβρίου 2016) η εφαρμογή της διαδικασίας της απευθείας τιμολόγησης των διαφημιζομένων από τα ΜΜΕ.

Επομένως, έως τον Απρίλιο θα συνεχίσει να εφαρμόζεται η ισχύουσα διαδικασία τιμολόγησης των διαφημιζομένων βάσει τιμοκαταλόγου που υποβάλλεται στην οικεία ΔΟΥ από τα ΜΜΕ καθώς και η δυνατότητα τιμολόγησης στις διαφημιστικές εταιρείες που μεσολαβούν. Η τροπολογία εντάχθηκε στο νομοσχέδιο με το οποίο ενσωματώνεται κοινοτική οδηγία για την ίση μεταχείριση στην αγορά εργασίας.

avgi.gr