Βαθμολογία

Ψαλιδισμένα τα αναδρομικά των δικαστικών

Διευκρινίσεις για τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθηθούν για την αφαίρεση ποσού 25% από τα εισοδήματα των δικαστικών πριν την φορολόγηση τους με βάση τις αποφάσεις του Μισθοδικίου, παρέχει νέα εγκύκλιος της ΓΓ Δημοσίων Εσόδων.

Βάσει αυτής η αφαίρεση του 25% θα ισχύει για τη φορολόγηση του εισοδήματος τους όχι όμως και για τον υπολογισμό της έκτακτης εισφοράς αλληλεγγύης.

Ειδικότερα η εγκύκλιος αναφέρεται στα δύο τελευταία εδάφια της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του Ζ' Ψηφίσματος, όπως ισχύουν και ορίζει ότι κατά την εκκαθάριση του φόρου εισοδήματος από την αρμόδια δημόσια οικονομική υπηρεσία, αφαιρείται ποσό ίσο με το 25% του ακαθάριστου ποσού. Ωστόσο, το ποσό αυτό δεν αφαιρείται για τον υπολογισμό της ειδική εισφορά αλληλεγγύης.

Στην εγκύκλιο διευκρινίζεται ότι οι ενδιαφερόμενοι προκειμένου να αφαιρεθεί ποσό 25% από από το εισόδημα των τριών τελευταίων ετών θα πρέπει να απευθυνθούν στις εφορίες και να υποβάλλουν τροποποιητική δήλωση.

Υπενθυμίζεται ότι η αρχική εγκύκλιος της ΓΓΔΕ για το θέμα αυτό προέβλεπε την αυτόματη επανεκκαθάριση των εισοδημάτων των δικαστών για την τελευταία τριετία προκειμένου να γίνει η αφαίρεση ποσού δαπανών 25%.

Διευκρινίζεται ότι οι τροποποιητικές δηλώσεις των δικαστικών λειτουργών, θα πρέπει να υποβληθούν στις Δ.Ο.Υ. χωρίς κυρώσεις μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου.

Newsroom ΔΟΛ, με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ