Βαθμολογία

Εξώδικο της Football League στη Super League

Το ποσό των 11.310.000 ευρώ ζητεί από τη Super League η Football League, με εξώδικο που απέστειλε την Πέμπτη 6/10 και υπογράφει ο πρόεδρος, Στέλιος Σφακινάκης.

Όπως αναφέρεται από τη σεζόν 2011 έως σήμερα, με εξαίρεση τη σεζόν 2013 – 14 ουδέν ποσό έχει καταβληθεί με αποτέλεσμα η συνολική οφειλή να ανέρχεται στο ποσό των 11.310.000 ευρώ.

Το εξώδικο τελειώνει ως εξής:     
 
«Σας καλούμε όπως καταβάλλεται στην Ένωση μας έως τη Δευτέρα 10.10. 2016 το ποσό των 450.000 ευρώ το οποίο αποτελεί μέρος της ανωτέρω οφειλής σας προς εμάς προκειμένου να είμαστε σε θέση να καλύψουμε τις απολύτως επιτακτικές ανάγκες της Ένωσης και κυρίως να μπορέσει να αρχίσει το πρωτάθλημά μας.

Μάλιστα, σας προτείνουμε συνάντηση των εκπροσώπων αμφοτέρων των ενώσεων στα γραφεία του συνεταιρισμού σας την Τετάρτη 12.10. 2016 και ώρα 12.00 προκειμένου να διευθετηθεί μεταξύ μας κάθε θέμα σχετικά με το υπόλοιπο της εν γένει οφειλή σας προς ημάς.

Άλλως εάν παρέλθουν άπρακτες οι ανωτέρω προθεσμίες τόσο για την καταβολή του ανωτέρω χρηματικού ποσού όσο και της προτεινόμενης ημερομηνίας συνάντησης μας σας δηλώνουμε ότι, θα βρεθούμε στην λίαν δυσάρεστη θέση να ασκήσουμε κάθε νόμιμο δικαίωμά μας, ενώπιον Πάντως Αρμόδιού Δικαστηρίου και Αρχής».

Δείτε το έγγραφο: