Βαθμολογία

Ποιες Κυριακές θα ανοίξουν τα καταστήματα

Την 1η Νοεμβρίου οι ενδιάμεσες φθινοπωρινές εκπτώσεις που θα διαρκέσουν έως τις 10 Νοεμβρίου. Τα εμπορικά καταστήματα επιτρέπεται να λειτουργήσουν τις ακόλουθες Κυριακές του 2016 που απομένουν:

6 Νοεμβρίου

11 Δεκεμβρίου

18 Δεκεμβρίου