Βαθμολογία

Φόροι και κίνδυνος για πρόστιμα

Αντιμέτωποι με τον έλεγχο της εφορίας –και πιθανόν με πρόστιμα αν αποδειχθεί ότι έχουν αδήλωτα εισοδήματα– θα βρεθούν περίπου 2.500 φορολογούμενοι, οι οποίοι στο παρελθόν πώλησαν ακίνητο χωρίς να έχουν αναγράψει στο συμβόλαιο την τιμή πώλησης, αλλά εκείνη της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Καθημερινής, στο υπουργείο Οικονομικών ετοιμάζονται να προχωρήσουν άμεσα σε ελέγχους των αγοραπωλησιών ακινήτων. Στο πλαίσιο αυτό, αν κάποιος είχε πωλήσει στο παρελθόν ακίνητο έναντι 300.000 ευρώ και στο συμβόλαιο είχε αναγραφεί η αντικειμενική αξία 120.000 ευρώ, τότε θα πρέπει να προχωρήσει στη διόρθωση του συμβολαίου, ενώ ταυτόχρονα θα ελεγχθεί και για το εάν τη διαφορά των 180.000 ευρώ την είχε δηλώσει στην εφορία ή αν την απέκρυψε. Στη δεύτερη περίπτωση, είναι ξεκάθαρο ότι θα κληθεί να πληρώσει και το πρόστιμο για το αδήλωτο εισόδημα.

Να σημειωθεί ότι για τη διαφορά των 180.000 ευρώ στο παραπάνω παράδειγμα, ο πωλητής δεν όφειλε φόρο αλλά έπρεπε να έχει καταγραφεί στη δήλωσή του για κάλυψη τεκμηρίων.

Επίσης, σε ό,τι αφορά τον αγοραστή, πέραν του ότι θα πρέπει να δικαιολογήσει την κατοχή του κεφαλαίου που πραγματικά πλήρωσε, θα έπρεπε να έχει καταβάλει και μεγαλύτερο φόρο μεταβίβασης. Πάντως, σε αυτές τις περιπτώσεις, η λύση που δίνεται είναι με τη σύναψη συμπληρωματικού συμβολαίου μεταξύ των δύο πλευρών και με την καταβολή του ισχύοντος σήμερα φόρου επί της διαφοράς μεταξύ της αντικειμενικής αξίας και της πραγματικής αξίας πώλησης του ακινήτου με συντελεστή 3%.