Βαθμολογία

Διοικούσα επιτροπή στην ΕΠΟ

Μετά την αναβολή των εκλογών της ΕΠΟ που ήταν προγραμματισμένες για την 1η Οκτωβρίου η Ομοσπονδία προχώρησε στον ορισμό Διοικούσας Επιτροπής.

Ο Γιώργος Γκιρτζίκης όπως και η διοίκηση του θα πρέπει μέχρι τις 5 Οκτωβρίου να έχουν παραιτηθεί από τα πόστα τους και από την ημέρα εκείνη μέχρι να οριστούν εκ νέου οι εκλογές θα πρέπει να υπάρχουν κάποια πρόσωπα που θα αναλάβουν την ΕΠΟ.

Οι δύο παρατάξεις θα πρέπει να προτείνουν στο Διαιτητικό Δικαστήριο της ΕΠΟ πρόσωπα τα οποία θα απαρτίζουν μια Διοικούσα Επιτροπή.