Βαθμολογία

Έκτακτη Γ.Σ. της Ένωσης την Τρίτη 30 Αυγούστου 2016

Έκτακτη Γενική Συνέλευση των σωματείων – μελών της, αποφάσισε να πραγματοποιήσει το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης.

Δείτε αναλυτικά την ανακοίνωση:
 
Έκτακτη Γενική Συνέλευση των σωματείων – μελών της, αποφάσισε να πραγματοποιήσει το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης, την Δευτέρα 29 Αυγούστου 2016 και ώρα 19.30΄, στην αίθουσα συγκεντρώσεων του ξενοδοχείου «Διόνυσος». Σε περίπτωση μη απαρτίας τη συγκεκριμένη ημέρα και ώρα, σύμφωνα με το Καταστατικό, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των σωματείων – μελών της ΕΠΣΛ θα πραγματοποιηθεί την επόμενη ημέρα Τρίτη 30 Αυγούστου 21016, στον ίδιο χώρο και την ίδια ώρα..
 
Μετά τη λήξη των εργασιών της Έκτακτης γενική συνέλευσης, στον ίδιο χώρο θα πραγματοποιηθεί η κλήρωση των αγώνων των πρωταθλημάτων Α΄ και Α1, καθώς και αυτή των αγώνων της α΄ φάσης του Κυπέλλου της Ένωσης, με τη συμμετοχή των ομάδων β΄ και γ΄ κατηγοριών που δήλωσαν συμμετοχή στο θεσμό μέχρι την Παρασκευή 19 Αυγούστου 2016.
 
Αναλυτικά η Πρόσκληση που εκδόθηκε από την Ένωση προς τα σωματεία – μέλη της για την Έκτακτη Γενική συνέλευση, έχει ως εξής:
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ
ΤΗΣ Ε.Π.Σ.Ν.ΛΑΡΙΣΑΣ
Προς
Όλα τα μέλη – σωματεία της Ε.Π.Σ.Ν.ΛΑΡΙΣΑΣ
ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ
Κύριε Πρόεδρε,

Το Δ.Σ. της ΕΠΣΝΛΑΡΙΣΑΣ κατά την συνεδρίαση αυτού της 18/08/2016 και σύμφωνα με το ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ αποφάσισε την σύγκλιση ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ των μελών αυτής για την 29.08.2015 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 19.00 στο Ξεν/χείου ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ.

Κατόπιν τούτου καλείστε όπως το σωματείο σας εκπροσωπηθεί κατά την ανωτέρω ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ με έγγραφο πληρεξούσιο το οποίο θα εκδοθεί κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου σας.

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης κατά την ανωτέρω Γ.Σ. είναι τα πιο κάτω:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.- ΕΚΛΟΓΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ Γ.Σ.

2.- ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΩΝ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ

3.- ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ της παρελθούσης περιόδου 2015.

4.- Έγκριση του ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ έτους 2017.

5. Διάφορα άλλα ενημερωτικά θέματα.

Σε περίπτωση μη νόμιμης απαρτίας κατά την ανωτέρω ημερομηνία η Γ.Σ. θα επαναληφθεί την επόμενη ημέρα 30.08.2016 ΤΡΙΤΗ και ώρα 19.30 στο ίδιο μέρος συγκέντρωσης χωρίς άλλη ειδοποίηση, λογίζεται δε αυτή σε απαρτία ανεξαρτήτου αριθμού παρευρισκομένων μελών.

Πιο κάτω θέτουμε προς ενημέρωση και πιστή εφαρμογή εκ μέρους σας, ουσιώδεις διατάξεις για τον ορθό τρόπο διενέργειας των εργασιών της ανωτέρω συνέλευσης.

1.- Κάθε σωματείο-μέλος εκπροσωπείται στην Συνέλευση της Ένωσης με ένα μόνο
αντιπρόσωπο, οριζόμενο μετά του αναπληρωτή του δι αποφάσεως του Δ.Σ. ο οποίος
νομιμοποιείται στην συμμετοχή με την υποβολή εκ μέρους του σωματείου, πλήρους
αντιγράφου της σχετικής περί διορισμού απόφασης, υπογεγραμμένης από όλα τα
παριστάμενα μέλη μέχρι την 14.00 ώρα της 25/08/16 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ.
Ο οριζόμενος αντιπρόσωπος, πρέπει να είναι με ποινή ακυρότητας, τακτικό μέλος του
σωματείου, έχοντας αποκτήσει νόμιμα το δικαίωμα να εκλέγει και να εκλέγεται και δεν
δύναται να είναι ΑΘΛΟΥΜΕΝΟ ΜΕΛΟΣ.

2.- Κάθε αντιπρόσωπος ένα μόνο σωματείο μπορεί να εκπροσωπεί.

3.- Τακτικά ή αναπληρωματικά μέλη του Δ.Σ. Ενώσεως δεν μπορούν να ορισθούν
αντιπρόσωποι σωματείων στην Συνέλευση της Ενώσεως εφόσον άσκησαν διοίκηση
κατά την υπόλογο περίοδο.

4.- Στερούνται του δικαιώματος ψήφου στην Γ.Σ. της Ένωσης τα σωματεία-μέλη που
εμπίπτουν στις απαγορευτικές περιπτώσεις του Νόμου και του άρθρου 3 παρ.15 και
16 και του άρθρο 6 παρ.2 του Καταστατικού .

5.- Κάθε σωματείο διαθέτει (1) μία μόνο ψήφο.

6.- Τα μέλη του Δ.Σ. της Ένωσης καθώς και τα μέλη της εξελεγκτικής
επιτροπής έχουν δικαίωμα λόγου και συμμετοχής στις συζητήσεις χωρίς δικαίωμα
ψήφου.

7.- Η Γ.Σ. της Ένωσης βρίσκεται σε απαρτία εφόσον παρίσταται το μισό συν (1) ένα των
αντιπροσώπων των σωματείων, που δικαιούνται να παραστούν με δικαίωμα ψήφου.

Για την Ε.Π.Σ. Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ
Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας
ΖΗΣΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΒΑΣ.ΜΗΤΡΟΔΗΜΟΣ