Βαθμολογία

Το νερό της Κάρλας σκοτώνει τους πελεκάνους

Σοβαρό πρόβλημα καταγράφηκε στο οικοσύστημα της Λίμνης Κάρλας καταγράφηκε από Καθηγητές του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Στη Λίμνη τον Ιούλιο βρέθηκαν 50 νεκροί αργυροπελεκάνοι και ροδοπελεκάνοι και μετά από αναλύσεις που έδειξαν ότι οι ιστοί των πουλιών έχουν υψηλότατες συγκεντρώσεις ηπατοτοξινών και νευροτοξινών.

Όπως επισημαίνει σε ανακοίνωσή του ο Καθηγητής οικολογίας υδρόβιων μικροοργανισμών Κωνσταντίνος Κορμάς, «οι αναλύσεις των ίδιων κυανοβακτηριακών τοξινών στο νερό έδειξαν ότι το ελάχιστο νερό που έχει απομείνει στη «Λίμνη» Κάρλα και αυτό το καλοκαίρι, έχει επίσης υψηλές συγκεντρώσεις αυτών των τοξινών. Η ανάλυση της σύνθεσης του φυτοπλαγκτού κατά την ίδια περίοδο έδειξε ότι η παραγωγή αυτών των τοξινών οφείλεται σε τοξικά κυανοβακτήρια, τα οποία είναι γνωστό ότι «ανθίζουν» στη νέα «Λίμνη» Κάρλα από την επανασύστασή της».

Αναλυτικά ο Καθηγητής στην ανακοίνωση αναφέρει τα εξής: «Είναι γνωστό στη διεθνή επιστημονική κοινότητα, με βάση τα δημοσιευμένα δεδομένα μας, ότι η «Λίμνη» Κάρλα χαρακτηρίζεται από έντονες και παρατεταμένες «ανθίσεις» τοξικών κυανοβακτηρίων και ευκαρυωτικών μικροοργανισμών (τοξικών φυκών) από τα πρώτα χρόνια της επαναπλήρωσής της. Δυστυχώς, το φετινό καλοκαίρι δεν αποτελεί εξαίρεση και διαφαίνεται ότι μετά από πέντε και πλέον έτη διαχείρισης της «λίμνης» το πρόβλημα του οικοσυστήματος αυτού είναι πια φανερό και δια γυμνού οφθαλμού.

Στις 14/07/2016 διαπιστώθηκε, μετά από επιτόπια επίσκεψή μας, η ύπαρξη νεκρών και ημιθανόντων πουλιών κυρίως αργυροπελεκάνων και ροδοπελεκάνων– σε παρόχθιες περιοχές της «Λίμνης» Κάρλας. Έγινε άμεση συλλογή δειγμάτων από αυτά τα πουλιά στα οποία έγιναν αναλύσεις προσδιορισμού των συγκεντρώσεων τριών εκ των κυριότερων κυανοβακτηριακών τοξινών σε διαφορετικούς ιστούς των συλλεχθέντων πουλιών. Οι αναλύσεις έδειξαν ότι οι ιστοί των πουλιών έχουν υψηλότατες συγκεντρώσεις ηπατοτοξινών και νευροτοξινών. Μέχρι σήμερα έχουμε εντοπίσει τουλάχιστον 50 νεκρά πουλιά. Οι αναλύσεις των ίδιων κυανοβακτηριακών τοξινών στο νερό έδειξαν ότι το ελάχιστο νερό που έχει απομείνει στη «Λίμνη» Κάρλα και αυτό το καλοκαίρι, έχει επίσης υψηλές συγκεντρώσεις αυτών των τοξινών. Η ανάλυση της σύνθεσης του φυτοπλαγκτού κατά την ίδια περίοδο έδειξε ότι η παραγωγή αυτών των τοξινών οφείλεται σε τοξικά κυανοβακτήρια όπως τα Cylindrospermopsis raciborskii, Aphanizomenon favaloroi, Anabaenopsis elenkinii και Planktothrix spp., τα οποία είναι γνωστό ότι «ανθίζουν» στη νέα «Λίμνη» Κάρλα από την επανασύστασή της. Καθώς το φαινόμενο βρίσκεται σε εξέλιξη, η παρακολούθηση του συνεχίζεται από την ερευνητική ομάδα μας.

Σε μια περίοδο που μέρος της παρακολούθησης της οικολογικής ποιότητας των λιμνών φαίνεται ότι έχει αφεθεί σε μη ειδικούς, τα ελληνικά πανεπιστήμια αν και έχουν αποκλειστεί από το εθνικό δίκτυο παρακολούθησης των υδάτων, μέσω του εξειδικευμένου και διεθνώς αναγνωρισμένου προσωπικού τους συνεχίζουν τις προσπάθειές τους χωρίς καμία οικονομική υποστήριξη από τους σχετικούς φορείς -όλων των επιπέδων- στην παρακολούθηση της οικολογικής κατάστασης των ελληνικών λιμνών".

ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ