Βαθμολογία

Τσουχτερά τα φετινά εκκαθαριστικά

Τσουχτερά είναι και τα φετινά εκκαθαριστικά σημειώματα για 1,9 εκατ. φορολογουμένους, οι οποίοι καλούνται, εκτός των άλλων φόρων που πληρώνουν, να πληρώσουν φόρο εισοδήματος κατά μέσο όρο 1.336 ευρώ.

Στα τέλη του μήνα, οι ανωτέρω πρέπει να πληρώσουν την πρώτη δόση του φόρου και τις άλλες δύο στα τέλη Σεπτεμβρίου και Νοεμβρίου, αντίστοιχα.

Οπως προκύπτει από τα στοιχεία της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, μέχρι στιγμής έχουν υποβληθεί περίπου 5,3 εκατ. δηλώσεις και απομένουν ακόμα 800.000 για να ολοκληρωθεί τις επόμενες 4 μέρες η διαδικασία.

Από τη μέχρι στιγμής εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων προκύπτουν τα εξής συμπεράσματα:

• Χρεωστικό σημείωμα θα λάβουν 1.911.337 φορολογούμενοι. Συνολικά καλούνται να πληρώσουν το ποσό των 2,55 δισ. ευρώ ή, διαφορετικά, 1.336 ευρώ ο καθένας κατά μέσον όρο. Οσοι φορολογούμενοι καλούνται να πληρώσουν φόρο θα πρέπει να τακτοποιήσουν την πρώτη δόση μέχρι τις 29 Ιουλίου, τη δεύτερη δόση μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου και την τρίτη και τελευταία δόση μέχρι τις 30 Νοεμβρίου. Σημειώνεται ότι οι χρεωστικές δηλώσεις αποτελούν το 36,27% του συνόλου.

• Πιστωτικό σημείωμα θα λάβουν 904.843 φορολογούμενοι. Συνολικά θα τους επιστραφούν 255,6 εκατ. ευρώ ή, διαφορετικά, θα λάβουν επιστροφή ο καθένας κατά μέσον όρο 282 ευρώ.

• Οι μηδενικές δηλώσεις ανέρχονται σε 2.453.158. Οι δηλώσεις αυτές αποτελούν το 46,56% όσων έχουν υποβληθεί μέχρι σήμερα.

Την ίδια ώρα περίπου 1.000 εταιρείες και 2.000 φυσικά πρόσωπα καλούνται να υποβάλουν τροποποιητικές δηλώσεις λόγω λάθους στο ηλεκτρονικό σύστημα Taxis. Kατά την εκκαθάριση των δηλώσεων δεν υπολογίστηκε τέλος επιτηδεύματος λόγω τεχνικού προβλήματος. Για τον σκοπό αυτό, οι συγκεκριμένοι υπόχρεοι θα λάβουν ενημερωτικό e-mail, το οποίο θα τους καλεί να προχωρήσουν σε υποβολή τροποποιητικής δήλωσης μέχρι τις 15 Ιουλίου, προκειμένου να υπολογιστεί το τέλος επιτηδεύματος.

Τι σας περιμένει αν είστε εκπρόθεσμοι. Τα πρόστιμα

Μέχρι στιγμής και σύμφωνα με τα στοιχεία της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, έχουν υποβληθεί περίπου 5,3 εκατ. δηλώσεις και απομένουν ακόμα 800.000. Για να προλάβουν όλοι την προθεσμία, θα πρέπει να υποβάλλονται ημερησίως περίπου 200.000 δηλώσεις, αλλά αν συμβεί αυτό δεν θα αντέξει το ηλεκτρονικό σύστημα.

Δεύτερη παράταση δεν αναμένεται να δοθεί και έτσι στις 15 Ιουλίου τελειώνουν τα ψέμματα.

Όσοι λοιπόν δεν προλάβουν θα πληρώσουν:

• Πρόστιμο 100 ευρώ, εάν ο φορολογούμενος δεν τηρεί βιβλία.

• Πρόστιμο 250 ευρώ, εάν ο φορολογούμενος τηρεί βιβλία με βάση απλοποιημένα λογιστικά πρότυπα.

• Πρόστιμο 500 ευρώ, εάν ο φορολογούμενος τηρεί βιβλία με βάση πλήρη λογιστικά πρότυπα.

• Για κάθε μήνα καθυστέρησης καταβολής του φόρου, προσαύξηση 0,73% στο ποσό του φόρου που οφείλει.