Βαθμολογία

«ΟΧΙ» στις προτάσεις της ΕΠΟ από τη FIFA

Μη αποδεκτό ήταν από τη FIFA το αίτημα της ΕΠΟ,  να μη συμπεριληφθούν δύο διατάξεις στον εναρμονισμένο Κώδικα Δεοντολογίας της με τα διεθνώς κρατούντα.

Συγκεκριμένα η Ελληνική Ομοσπονδία αιτήθηκε να απαλειφθεί το άρθρο 85 του Κ.Δ. βάσει του οποίου πρόσωπο που καλείται για παροχή διευκρινήσεων από την Επιτροπή Δεοντολογίας μπορεί να τεθεί στο περιθώριο για ένα τρίμηνο. Η συγκεκριμένη διάταξη θα παραμείνει και η μοναδική υποχώρηση που έκανε η FIFA, καθώς θα μειώσει το χρονικό όριο του αποκλεισμού από τρεις σε δύο μήνες, σύμφωνα με τη «Live Sport».

Παράλληλα η ΕΠΟ ζητούσε να μην έχει η πρόεδρος της Επιτροπής Δεοντολογίας τη δυνατότητα να αποφασίζει μόνη της για κάποια ζητήματα, αλλά η παγκόσμια ομοσπονδία το απέρριψε.

 

ΜΙΧΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ