Βαθμολογία

Εγγραφές Νέων Μελών στον ΠΣΑΤ

Το Δ.Σ. του ΠΣΑΤ στη σημερινή του συνεδρίαση (8.7.2016), μετά κι από σχετική εισήγηση της αρμόδιας Επιτροπής Εγγραφών του, αποφάσισε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο Καταστατικό του Συνδέσμου (άρθρο 7), την εγγραφή ως μελών των κάτωθι, στη δύναμή του:

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

ΓΑΛΑΡΙΩΤΗΣ Χαράλαμπος: Γνώμη

ΚΙΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Παναγιώτης: Euronews

ΠΑΓΩΝΗΣ Απόστολος: gazzetta.gr

ΡΑΧΩΒΙΤΣΑΣ Γρηγόριος: Πράσινη

ΣΑΡΡΗΣ Αθανάσιος: gazzetta.gr

ΤΣΑΤΑΛΗΣ Αναστάσιος: Ώρα των Σπορ

ΔΟΚΙΜΑ ΜΕΛΗ

ΔΑΛΑΤΑΡΙΩΦ Παναγιώτης: gazzetta.gr

ΚΑΛΛΟΝΑΣ Ηλίας: contra.gr

ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Γιώργος: onsports.gr

ΜΑΡΟΥΔΑΣ Νικόλαος: gazzetta.gr

ΝΙΤΣΕ Κωνσταντίνος: Νέα Τηλεόραση Κρήτης

ΠΟΖΙΟΣ Γρηγόριος: Σπορ FM 94.6

ΣΑΜΟΛΗΣ Δημήτριος: sport24.gr

Σύμφωνα με το Καταστατικό (Άρθρο 7, παρ.6β), παρέχεται το δικαίωμα στα μέλη του Συνδέσμου προθεσμία ενός (1) μήνα για την υποβολή ενστάσεων (χρηματικό τέλος 100€) επί της εγγραφής ή μη υποψήφιων μελών, από την ημερομηνία ανακοίνωσής τους. Επί των ενστάσεων επιλαμβάνεται το Μικτό Συμβούλιο του ΠΣΑΤ οι αποφάσεις του οποίου είναι δεσμευτικές για το Δ.Σ. του Συνδέσμου.

Με την παρέλευση της προθεσμίας για την υποβολή ενστάσεων, τα νέα μέλη εγγράφονται στη δύναμη του Συνδέσμου με ημερομηνία την λήψη αποφάσεων από το Δ.Σ. (8/7/2016) και παραλαμβάνουν την ταυτότητα Μέλους του ΠΣΑΤ, καταθέτοντας  στη Γραμματεία του, την προβλεπόμενη συνδρομή (15 ευρώ).