Βαθμολογία

7 εκατ. ευρώ για τα προνοιακά επιδόματα

Το ποσό των 110.826.509,79 ευρώ κατανέμει το Υπουργείο Εσωτερικών, από το λογαριασμό που διατηρεί στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στους δήμους της χώρας αποκλειστικά και μόνο προς καταβολή των προνοιακών επιδομάτων.

Τα χρήματα αφορούν τους δικαιούχους αυτών και συγκεκριμένα για τους μήνες Μάιο και Ιούνιο του 2016. Στους τέσσερις Θεσσαλικούς νομούς κατανέμεται συνολικά ποσό άνω των 7 εκατ. ευρώ. Αναλυτικά:

Καρδίτσας 1.434.774,91

Λάρισας 2.370.725,63

Βόλου 1.911.895,02

Τρικκαίων1.320.437,54

Τα παραπάνω ποσά θα αποδoθούν στους δήμους, με χρηματική εντολή του υπουργείου προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, αμέσως μετά τη μεταφορά των αντίστοιχων πιστώσεων από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.