Βαθμολογία

Πότε τηλεφωνεί ή στέλνει e-mail

Σε μαζική ειδοποίηση των φορολογούμενων με ηλεκτρονικό τρόπο προχωρά το υπουργείο Οικονομικών σε μια προσπάθεια θα ασκήσει πίεση προς τους φορολογούμενους προκειμένου να είναι συνεπείς στις φορολογικές τους υποχρεώσεις, οικονομικές και τυπικές.

Σε οδηγό με τα συνηθέστερα ερωτήματα και απαντήσεις για φορολογικά θέματα που εξέδωσε το υπουργείο Οικονομικών περιλαμβάνεται ειδικό κεφάλαιο στο οποίο αναλύεται πότε η εφορία θα προχωρήσει σε ειδική ειδοποίηση του φορολογούμενου μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή και τηλεφωνικά.

Ειδικότερα όπως προκύπτει από τον οδηγό η εφορία στέλνει ηλεκτρονικά μηνύματα:

- ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗΣ: Τα ηλεκτρονικά μηνύματα υπενθύμισης αφορούν στην υποβολή περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ. Αποστέλλονται σε μηνιαία βάση (για βιβλία Γ΄ κατηγορίας) και τέσσερις φορές ετησίως (για επιχειρήσεις με βιβλία Β΄ κατηγορίας) λίγες ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής τους, με στόχο την υπενθύμιση της σχετικής υποχρέωσης. Αποδέκτες είναι οι υπόχρεοι που, βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων, διαπιστώνεται ότι δεν έχουν ακόμα υποβάλει τη δήλωσή τους.

- ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ: Τα ηλεκτρονικά μηνύματα εντοπισμού απευθύνονται σε φορολογούμενους που δεν έχουν εκπληρώσει εμπρόθεσμα τις φορολογικές τους υποχρεώσεις. Αποστέλλονται μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των δηλώσεων ή πληρωμής φορολογικών οφειλών. Ειδικότερα, ηλεκτρονικό μήνυμα εντοπισμού αποστέλλεται στις περιπτώσεις μη υποβολής περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ, δήλωσης φόρου εισοδήματος Νομικών Προσώπων, δήλωσης φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων (της γνωστής φορολογικής δήλωσης), λήξης μιας φορολογικής οφειλής.

Και τηλεφωνικές κλήσεις

Η Διεύθυνση Φορολογικής Συμμόρφωσης του υπουργείου Οικονομικών προχωρά και σε τηλεφωνικές κλήσεις, βάσει αντικειμενικών κριτηρίων. Στόχος των τηλεφωνημάτων είναι κατά κύριο λόγο η υπενθύμιση στους φορολογούμενους απλήρωτων φόρων που δεν έχουν ρυθμιστεί αλλά και φορολογικών δηλώσεων τις οποίες δεν έχουν υποβάλλει.

Σπύρος Δημητρέλης (Capital.gr)