Βαθμολογία

Πληρώνει η ΑΕΚ

Μπορεί η ΑΕΚ να είχε απαλλαχθεί για την ανακοίνωση που είχε εκδώσει στις 21 Αυγούστου του 2015, όμως ο ποδοσφαιρικός εισαγγελέας άσκησε έφεση. Έτσι η Ένωση τιμωρήθηκε με πρόστιμο 20.000 ευρώ, όπως έγινε γνωστό την Τετάρτη (8/6), ενώ αυτό θα διπλασιαστεί αν εντός τριών ημερών δεν ανακαλέσει. Αναλυτικά η απόφαση: «Κατά την τελευταία της συνεδρίαση η Επιτροπή Εφέσεων της ΕΠΟ έλαβε τις εξής αποφάσεις.

1. Δέχεται τυπικά την υπ' αριθ. πρωτ. 11651/6-4-2016 έφεση της ΠΑΕ ΑΕΚ κατά της υπ’ αριθ. 115/4-4-2016 απόφασης του Πρωτοβαθμίου Μονομελούς Πειθαρχικού Οργάνου της SUPER LEAGUE ΕΛΛΑΔΑ και απορρίπτει αυτή κατ’ ουσίαν.

2. Δέχεται τυπικά και κατ΄ ουσίαν την από 12/01/2016 έφεση του αρμοδίου για την άσκηση εφέσεων κατ΄ άρθρον 35 παρ.3 του Π.Κ. της Ε.Π.Ο. υπεύθυνου άσκησης δίωξης ποδοσφαιρικών αδικημάτων, κατά της υπ’ αριθμ. 3/2015 απόφασης της Επιτροπής Δεοντολογίας της Ε.Π.Ο., με την οποία απαλλάχθηκε η εγκαλουμένη ΠΑΕ ΑΕΚ των αποδιδομένων σε αυτή πειθαρχικών παραβάσεων. Εξαφανίζει την εκκαλουμένη απόφαση. Διακρατεί και δικάζει κατ’ ουσίαν την υπόθεση. Κρίνει ότι η ΠΑΕ ΑΕΚ υπέπεσε στις 21 Αυγούστου 2015 στην πειθαρχική παράβαση των άρθρων 14 παρ. 2 και 3 και 25 παρ. 1 και 5 του Πειθαρχικού Κώδικα της ΕΠΟ. Επιβάλλει σε αυτή χρηματική ποινή 20.000 ευρώ. Διατάζει την εγκαλουμένη ΠΑΕ ΑΕΚ να προβεί εντός τριών ημερών από την κοινοποίηση σε αυτή από τη διοργανώτρια αρχή, της παρούσας απόφασης, στην ανάκληση της από 21 Αυγούστου 2015 ανακοίνωσής της, την οποία ανάρτησε στην επίσημη ιστοσελίδα που διατηρεί στο διαδίκτυο, με ανακλητική δήλωση που θα έχει την ακόλουθη διατύπωση και θα αναρτηθεί στο ίδιο διαδικτυακό τόπο: «Ανακαλούμε κατόπιν έκδοσης της με αριθμό 57/2016 απόφασης της Επιτροπής Εφέσεων της ΕΠΟ, την από 21 Αυγούστου 2015 ανακοίνωσή μας». Η ανάκληση θα αποδειχθεί με την προσκομιδή στη διοργανώτρια αρχή (ΕΠΟ) των κατά την κρίση της τελευταίας αναγκαίων αποδεικτικών στοιχείων ενώ σε περίπτωση μη πραγματοποίησης της ανάκλησης εντός της ταχθείσας προθεσμίας, η ελεγχόμενη ΠΑΕ θα κληθεί κατ' εφαρμογή του άρθρου 25 του ΠΚ της ΕΠΟ σε απολογία από την αρμόδια Επιτροπή για την επιβολή της ποινής που προβλέπεται στην περ. α της παραγ. 1 της διάταξης αυτής».