Βαθμολογία

Νέα προσφυγή στο ΣτΕ για το γήπεδο της ΑΕΚ

Με σκοπό την ακύρωση της από 1/4/2016 απόφασης του υπουργού Περιβάλλοντος, μέσω της οποίας εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι για την κατασκευή του γηπέδου της ΑΕΚ, προσέφυγαν δύο κάτοικοι στο ΣτΕ.

Οι συγκεκριμένοι πολίτες της Νέας Φιλαδέλφειας ζητούν να ακυρωθεί η επίμαχη υπουργική απόφαση ως αντισυνταγματική, αντίθετη στη Συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε διεθνείς συμβάσεις, αλλά και ως αντίθετη στην ευρωπαϊκή και ελληνική νομοθεσία.

Μεταξύ άλλων, ισχυρίζονται ότι παραβιάζεται η συνταγματικά κατοχυρωμένη αρχή της βιώσιμης ανάπτυξης, υποστηρίζουν πως οι τροποποιήσεις του ρυμοτομικού σχεδίου της περιοχής, παράνομα δεν εντάχθηκαν στη διαδικασία στρατηγικής εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων και εκτιμούν ότι η συγκεκριμένη μελέτη απέρριψε χωρίς επαρκή αιτιολογία διάφορες εναλλακτικές λύσεις (π.χ. κατασκευή γηπέδου λιγότερων θέσεων από τις 30.000 που προβλέπονται).

Επιπλέον, αναφέρουν ότι η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων έχει πλημμέλειες και σοβαρές ελλείψεις σε σχέση με τον εντοπισμό, την εκτίμηση και την αξιολόγηση των επιπτώσεων του σχεδιασμού του όλου έργου στο περιβάλλον, ενώ δεν περιλαμβάνει μέτρα αντιπυρικής προστασίας και κατάσβεσης.