Βαθμολογία

«Τρέχουν» στον Άρη για τη σύσταση της ΠΑΕ

Με τα... μούτρα στη δουλειά έπεσε από την Τρίτη (31/5) η πενταμελής επιτροπή η οποία θα εποπτεύει τη διαδικασία της σύστασης της νέας ΠΑΕ Άρης. Την πενταμελή επιτροπή, που πρότεινε ο Ερασιτέχης και έγινε δεκτή από το Σώμα, αποτελούν οι Χατζής, Κουσουνάδης, Αγραφιώτης, Ορφανίδης και Μαστροθύμιος.

Βάσει της ισχύουσας αθλητικής νομοθεσίας, το έργο της πενταμελούς επιτροπής αφορά:

α) Την τήρηση των διατυπώσεων που επιβάλλονται κατά την ίδρυση της εταιρείας.

β) Την πιστοποίηση καταβολής του κεφαλαίου της.

γ) Τη σύγκληση της γενικής συνέλευσης των μετόχων της προκειμένου να εκλεγεί νέο Δ.Σ. μέσα σε χρονικά διάστημα έξι (6) μηνών από την έγκριση του καταστατικού της.

δ) Τη σύγκληση της γενικής συνέλευσης των μετόχων της προκειμένου να προβεί σε τυχόν τροποποίηση του περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου του καταστατικού της εταιρείας σε περίπτωση καταβολής μέρους του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου, μέσα σε χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών από την έγκριση του καταστατικού της.