Βαθμολογία

Ύφεση 0,5% για την ελληνική οικονομία

Συρρίκνωση εμφάνισε στο α' τρίμηνο του 2016 το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) της Ελλάδας, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ. Συγκεκριμένα, παρουσίασε πτώση κατά 0,5% έναντι του δ' τριμήνου του 2015 και κατά 1,4% έναντι του α' τριμήνου του 2015.

Οι αρχικές εκτιμήσεις της ΕΛΣΤΑΤ έκαναν λόγο για συρρίκνωση της ελληνικής οικονομίας, κατά 0,4% και 1,3% αντίστοιχα. Με βάση τα μη εποχικά διορθωμένα στοιχεία, το ΑΕΠ συρρικνώθηκε, σε ετήσια βάση, κατά 1,3% έναντι 1,2% της αρχικής εκτίμησης.