Βαθμολογία

Γ.Σ και συγκρότηση νέου Διοικητικού Συμβουλίου

Διεξήχθη η Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΠΑΕ ΑΕΛ με απαρτία 100% και αφού έγινε διοικητικός απολογισμός ακολούθησε η εκλογική διαδικασία για τη συμπλήρωση και την εκλογή νέων μελών του Δ.Σ.

Παμψηφεί εξελέγησαν ως νέα μέλη οι κ.κ.

1. Ηλίας Παλαιοχωρλίδης (Ορθοπαιδικός Χειρουργός - Διδάκτωρ Ορθοπαιδικής Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας)

2. Ζήσης Ντελόπουλος (Επιχειρηματίας - Ιδιοκτήτης μεταφορικής εταιρίας)

3. Γιώργος Τάκας (Επιχειρηματίας ειδών κιγκαλερίας)

Συγχρόνως έγινε γνωστοποίηση προς τους μετόχους ότι η Ερασιτεχνική ΑΕΛ, λόγω αυξημένων επαγγελματικών υποχρεώσεων του κ. Νίκου Χατζούλη, υποδεικνύει ως μέλος του Δ.Σ. τον κ. Γιώργο Βαλιάκο (Διδάκτορα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας - Κτηνίατρο).

Μετά από την εκλογική διαδικασία το νέο Δ.Σ. συνεδρίασε και συνήλθε σε σώμα και διεμορφώθη ως εξής:

Πρόεδρος: Ανδρέας Λιόντος

Διευθύνων Σύμβουλος: Σωτήρης Μάρκου

Α' Αντιπρόεδρος: Ηλίας Παλαιοχωρλίδης

Β' Αντιπρόεδρος: Παναγιώτης Κιούσης

Γ' Αντιπρόεδρος: Ζήσης Ντελόπουλος

Μέλη: Γιώργος Τάκας, Γιώργος Βαλιάκος

Η νέα σύνθεση του Δ.Σ. εστάλη στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού για γνωστοποίηση, στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως για δημοσίευση, στη Football League για νόμιμη εκπροσώπηση και όπως επιβάλει ο νόμος στην ΕΠΟ και στο Υπουργείο Ανάπτυξης.