Βαθμολογία

Οικονομικό άλμα για το ΠΓΝΛ

Την ευκαιρία να παρουσιάζει ισοσκελισμένο τον προϋπολογισμό του, να καλύπτει το σύνολο των ετήσιων υποχρεώσεών του αλλά και να καταστεί μία κερδοφόρος επιχείρηση έχει πλέον το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας, με την προϋπόθεση ότι θα εφαρμοστεί η νέα διαδικασία οριστικής εκκαθάρισης και αποπληρωμής στο 100% των υποβολών του 2016 από τον ΕΟΠΥΥ, όπως διακήρυξε πρόσφατα και από τη Λάρισα ο πρόεδρος του Οργανισμού, Σωτήρης Μπερσίμης.

Η διαδικασία αυτή έχει ήδη ξεκινήσει να υλοποιείται σε μηνιαία βάση, από τον Ιανουάριο της φετι- νής χρονιάς, έστω κι αν παραμένουν σε εκκρεμότητα οι οφειλές παλαιότερων ετών του ΕΟΠΥΥ προς μια σειρά παρόχων του, μεταξύ των οποίων και τα δημόσια νοσοκομεία.

Είναι χαρακτηριστικό ότι ο ΕΟΠΥΥ δεν έχει αποπληρώσει παρόχους του από την εποχή της δημιουργίας του, με αποτέλεσμα τα αντίστοιχα κενά να καλύπτονται από έκτακτη επιχορήγηση των νο- σοκομείων μέσω του υπουργείου Υγείας.

Με αυτή τη διαδικασία, το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο έχει καλύψει οφειλές εξαιτίας της μη αποπληρωμής του από τον ΕΟΠΥΥ, μέχρι και τον Απρίλιο του 2015.

Σε κάθε περίπτωση, αν ισχύσει η νέα διαδικασία εκκαθάρισης από τον ΕΟΠΥΥ, η νοσοκομειακή μο- νάδα της περιοχής μας θα έχει να λαμβάνει για κάθε μήνα του έτους που διανύουμε, ένα ποσό που θα ξεπερνάει τα 4 εκατομμύρια ευρώ, προσθέτοντας τις αποπληρωμές τόσο από τα νοσήλια, όσο και από τα απογευματινά ιατρεία και τις πα- ρακλινικές εξετάσεις.

Δεν θα πρέπει μάλιστα να υποτιμηθεί το γεγονός ότι οι αποπληρωμές των νοσηλίων μπορούν να είναι υψηλότερες, λόγω των υπηρεσιών του νέου στεφανιογράφου αλλά και του δεύτερου αξονικού τομογράφου που αναμένεται να ξεκινήσει τη λειτουργία του μετά το Πάσχα. Αν λάβει κανείς υπόψη του ότι ο φετινός προϋπολογισμός του ΠΓΝΛ είναι αυξημένος κατά 6 εκατομμύρια ευρώ σε σχέση με το 2015 (φτάνει τα 45 εκατομμύρια ευρώ από τα 39 της περσινής χρονιάς, για την ακρίβεια), εύκολα καταλήγει στο συμπέρασμα ότι μπορεί να τον ισοσκελίσει, αποπληρώνοντας τους προμηθευτές του και ενδεχόμενα να υπάρξει και περίσσευμα στο τέλος της χρονιάς.

Βέβαια, θα πρέπει να συνυπολογιστούν τυχόν έκτακτα έξοδα, όπως πρόσφατα με την εμφάνιση βλαβών στον αξονικό τομογράφο ή το γαστροσκόπιο, καθώς επίσης και επιβαρύνσεις όπως οι μισθοί των επικουρικών γιατρών ή το κόστος από τη νοσηλεία ανασφάλιστων που υπολογίζεται γύρω στα 2,5 εκατομμύρια ευρώ τον χρόνο, τη στιγμή που ο αριθμός τους αυξάνεται συνεχώς.

Ο εκτελών χρέη διοικητή στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, διευθυντής της ιατρικής υπηρεσίας, καθηγητής Ιωάννης Φεζουλίδης, απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με τα περιθώρια που δίνει στη διοίκηση του νοσοκομείου η νέα κατάσταση, επισημαίνει ότι θα γίνεται πολύ πιο εύκολα η ανανέ- ωση του εξοπλισμού και των μηχανημάτων, θα γίνει εφικτή η επέκταση σε κλίνες και χειρουργεία, ενώ όπου υπάρχει η δυνατότητα θα αναβαθμιστούν και οι κτιριακές δομές – υπάρχουν ήδη προτάσεις για την επέκταση πτερύγων σε τρεις κλινικές του ΠΓΝΛ. Όπως γίνεται αντιληπτό, οι παρεχόμενες υπηρεσίες του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου μπορούν να αναβαθμιστούν εντυπωσιακά, με την προϋπόθεση ασφαλώς ότι η κεντρική διοίκηση θα αποδειχθεί αυτή τη φορά συνεπής με τις εξαγγελίες της...

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
(Μενέλαος Κατσαμπέλας)