Βαθμολογία

Ευκαιρία εξόδου για 40.000 ασφαλισμένους

Tην πόρτα εξόδου με 35ετία και το κατά περίπτωση όριο ηλικίας μπορούν να ανοίξουν περίπου 40.000 ασφαλισμένοι. Ωστόσο χρειάζεται προσοχή, καθώς υπάρχουν ρυθμίσεις πολλών ταχυτήτων ανάλογα με το πότε συμπληρώνεται ο... πολυπόθητος χρόνος ασφάλισης.

Ρόλο-κλειδί για το καθεστώς συνταξιοδότησης παίζει το ασφαλιστικό ταμείο, καθώς ισχύουν διαφορετικές ρυθμίσεις σε Δημόσιο, ευρύτερο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.

Να σημειωθεί πως ευνοϊκές διατάξεις ισχύουν μόνο για όσους ασφαλισμένους πρόλαβαν να συμπληρώσουν την 35ετία μέχρι το τέλος του 2012, καθώς από 1ης Ιανουαρίου 2013 ισχύει ενιαίο καθεστώς και η έξοδος γίνεται με 40 έτη σε ηλικία 62 ετών. Αναλυτικά προβλέπονται τα εξής:

Δημόσιο

Τυχεροί είναι όσοι ασφαλίστηκαν πριν από το 1983, καθώς αποχωρούν χωρίς όριο ηλικίας αν είχαν συμπληρώσει την 35ετία μέχρι και τη 18η Αυγούστου 2015. Αν ωστόσο δεν πρόλαβαν να «πιάσουν» τα έτη ασφάλισης μέχρι τότε, φέτος θα μπορέσουν να αποχωρήσουν αν έχουν 35ετία και το 59ο έτος.

Οσον αφορά τους μετά το 1983 ασφαλισμένους, αποχωρούν χωρίς όριο ηλικίας μόνο αν είχαν 37 έτη ασφάλισης μέχρι και τη 18η Αυγούστου 2015. Αν όχι, τότε μπορούν να συνταξιοδοτηθούν με 37ετία και συμπληρωμένο το 56ο έτος και 9 μήνες.

Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις για τη συμπλήρωση του απαιτούμενου χρόνου ασφάλισης οι άντρες μπορούν να εξαγοράσουν τη στρατιωτική θητεία.

ΙΚΑ

Καθοριστικός παράγοντας για την έξοδο είναι το ποια χρόνια συμπληρώθηκαν οι 10.500 ημέρες ασφάλισης. Εφόσον η 35ετία συμπληρώθηκε μέχρι και το 2011, φέτος καταβάλλεται σύνταξη στα 59, ενώ αν συμπληρώθηκε το 2012, η έξοδος γίνεται σε ηλικία 59 ετών και 6 μηνών.

Εξαιρούνται από τις ανατροπές οι ασφαλισμένοι που έχουν 10.500 ημέρες ασφάλισης, εκ των οποίων 7.500 στα βαρέα. Αποχωρούν με το παλαιό όριο ηλικίας χωρίς να επέρχεται καμία αλλαγή.

Για τη συμπλήρωση των 10.500 ημερών ασφάλισης μπορούν να αξιοποιηθούν πλασματικοί χρόνοι, με τις περισσότερες επιλογές να έχουν όσοι θεμελιώνουν δικαίωμα τη διετία 2011-2012.

Μεταξύ άλλων μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα στα πλασματικά έτη για τα τέκνα, τον στρατό, τις σπουδές, τα κενά ασφάλισης, την επιδοτούμενη ανεργία επιδοτούμενη κ.ά.

ΟΑΕΕ

Οι ελεύθεροι επαγγελματίες μπορούν να συνταξιοδοτηθούν με το καθεστώς των 35 ετών ασφάλισης (αν θεμελίωσαν δικαίωμα μέχρι το τέλος του 2012), εφόσον συμπληρώνουν φέτος το 60ό έτος και 6 μήνες. Και στην περίπτωση αυτή για τη συμπλήρωση της 35ετίας μπορούν να χρησιμοποιηθούν όλοι οι πλασματικοί χρόνοι που δικαιούται ο ασφαλισμένος ανάλογα με το έτος θεμελίωσης (τέκνα, στρατός, σπουδές, κενά ασφάλισης, χρόνος προεγγραφής).

ΔΕΚΟ - Τράπεζες

Οσοι έπιασαν την 35ετία μέχρι και τη 18η Αυγούστου 2015 αποχωρούν χωρίς όριο ηλικίας. Ωστόσο αν συμπληρώσουν φέτος την 35ετία μπορούν να φύγουν μόνο αν είναι 59.

Για τη συμπλήρωση της 35ετίας μπορεί να χρησιμοποιηθεί με εξαγορά ο χρόνος της στρατιωτικής θητείας, εφόσον ο ασφαλισμένος έχει συμπληρώσει το 58o έτος της ηλικίας του.

(ΕΘΝΟΣ) Κατερίνα Κοκκαλιάρη