Βαθμολογία

Προγράμματα εθελουσίας στις τράπεζες

Ζήτημα χρόνου είναι πλέον να τρέξουν τα προγράμματα εθελουσίας εξόδου για περισσότερους από 5.000 υπαλλήλους που έχουν καταρτίσει οι τέσσερις συστημικές τράπεζες.

Στόχος είναι να περιοριστούν οι λειτουργικές δαπάνες σε επίπεδα χαμηλότερα από αυτά που προβλέπονται σε πλάνα αναδιάρθρωσης, μέσω του περιορισμού τους κόστους της μισθοδοσίας. Στην κατεύθυνση αυτή, τα σχετικά προγράμματα των τραπεζών εκτιμάται ότι θα δίνουν ιδιαίτερα ελκυστικά κίνητρα για την αποχώρηση των υπαλλήλων, όπως έγινε και με τα προηγούμενα προγράμματα που υλοποίησαν.

Η μείωση του προσωπικού των τραπεζών, για την οποία, πληροφορίες αναφέρουν ότι το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας έχει δώσει τη σχετική έγκριση, αφορά έως το 2017 για την Τράπεζα Πειραιώς 2.500 αποχωρήσεις, 1600 για την Εθνική Τράπεζα και οι οποίες θα αφορούν αποκλειστικά την τράπεζα και όχι τον όμιλο, 1.000 αποχωρήσεις από την Eurobank και μόλις 173 αποχωρήσεις από την Alpha Bank.

Σημειώνεται ότι μέσω εθελουσίων εξόδων, το προσωπικό των τραπεζών έχει μειωθεί κατά 20.000 άτομα από το 2009 μέχρι και το 2014. Έτσι από 4.160 καταστήματα και 64.150 άτομα προσωπικό το 2009, το 2014 οι τράπεζες είχαν 43.500 εργαζόμενους και δίκτυο 2.516 καταστημάτων.

Κλαδική συλλογική σύμβαση εργασίας

Στο μεταξύ, ΟΤΟΕ και Ενωση Ελληνικών Τραπεζών υπέγραψαν χθες κλαδική συλλογική σύμβαση εργασίας τριετούς διάρκειας. Με τη σύμβαση αυτή διασφαλίζεται στα σημερινά επίπεδα το εισόδημα των τραπεζοϋπαλλήλων, στα πλαίσια του θεσμού του Ενιαίου Μισθολογίου και προστατεύεται η Απασχόληση με διαβεβαίωση βούλησης και των Τραπεζών για την αποτροπή απολύσεων ενώ, παράλληλα, αντιμετωπίζονται θέματα οικογενειακών αναγκών και κατοχυρώνονται παροχές πρόνοιας. Ακόμα, ξεκινάει η διαδικασία μεταξύ ΤΡΑΠΕΖΩΝ – ΟΤΟΕ (σε τεχνικό επίπεδο) στη κατεύθυνση δημιουργίας κλαδικού συμπληρωματικού προγράμματος υγείας και πρόνοιας για όλους τους τραπεζοϋπαλλήλους και τα μέλη των οικογενειών τους. Τέλος, εκδηλώνεται έμπρακτα και κατοχυρώνεται η φροντίδα και η ιδιαίτερη οφειλόμενη μεταχείριση για τα Άτομα με Ειδικές Ανάγκες (ΑΜΕΑ), ενώ με την ακροτελεύτια διάταξη της Κλαδικής Σ.Σ.Ε. κατοχυρώνονται όλες οι προηγούμενες συλλογικές ρυθμίσεις.

iefimerida.gr