Βαθμολογία

Αποσπάσεις εξπρές στο δημόσιο

Σημαντικές ανατροπές και ανακατατάξεις προοιωνίζονται, για τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, νομοθετικές ρυθμίσεις που είναι έτοιμη να προωθήσει η κυβέρνηση. Σύμφωνα με πληροφορίες, το νέο νομοθετικό πλαίσιο προβλέπει αποσπάσεις και διάθεση υπαλλήλων με διαδικασία-εξπρές όπου υπάρχουν επιτακτικές ανάγκες, παράταση της αξιολόγησης μέχρι τέλος του χρόνου χωρίς την εποπτεία του ΑΣΕΠ, αναγνώριση της διαθεσιμότητας ως πραγματικού χρόνου υπηρεσίας που «μετράει» στη μισθολογική εξέλιξη.

Παράλληλα προβλέπει τη δυνατότητα αναβάθμισης της ποιότητας του Δημοσίου μέσα από ειδικές πανεπιστημιακές σπουδές υπαλλήλων (στο δημόσιο management), τη διευκόλυνση της εξυπηρέτησης των πολιτών που διαθέτουν ηλεκτρονική θυρίδα στη διαδικτυακή πύλη του Δημοσίου.

Την ίδια στιγμή παρατείνεται η εφαρμογή του πλαισίου για μετατάξεις-μεταθέσεις με ταυτόχρονη μεταφορά θέσης όπου δεν υπάρχει κενή οργανική θέση, κινούνται διαδικασίες κατάταξης σε νέο πίνακα διοριστέων των επιτυχόντων σε παλαιό διαγωνισμό του ΑΣΕΠ για το Δημόσιο και ΝΠΔΔ (με την προκήρυξη 8/97 του ΑΣΕΠ) αλλά και διαδικασίες αδειοδότησης των παιδικών-βρεφονηπιακών σταθμών, καθώς και κωδικοποίησης-αναμόρφωσης της ελληνικής νομοθεσίας.

Με το νομοσχέδιο «μπλοκάρονται» όμως και οι ποινικές ή πειθαρχικές διώξεις που έχουν ασκηθεί κατά αιρετών εκπροσώπων των ΟΤΑ ή υπαλλήλων τους, επειδή δεν είχαν ασκήσει ένδικα μέσα κατά δικαστικών αποφάσεων για εργατικές διαφορές που πρωτόδικα είχαν δικαιώσει εργαζομένους ή επειδή είχαν παρατείνει την εργασία συμβασιούχων.

Το νέο νομοθετικό πλαίσιο περιλαμβάνει επίσης σωρεία διατάξεων που αφορά εργαζομένους (πρώην και νυν) σε διάφορους χώρους, όπως αρχαιολόγους του υπουργείου Πολιτισμού, πρώην εργαζομένους στο τ. Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, στις «Κτιριακές Υποδομές ΑΕ», απασχολουμένους στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και σε γραφεία Τύπου κλπ.

Οι σχετικές ρυθμίσεις συμπεριλαμβάνουν και τις διατάξεις που αποκαλύψαμε στο προχθεσινό «Εθνος» για το «παράθυρο» που ανοίγει για την παραμονή ή την επιστροφή στο Δημόσιο όσων έφυγαν το 2015 ή φεύγουν το 2016 λόγω 35ετίας και 60ού έτους της ηλικίας, αλλά και για την υποχρεωτική παράταση της θητείας των δικαστικών υπαλλήλων (της αντίστοιχης κατηγορίας) μέχρι το 65ο (ή και 67ο) έτος, με 40ετή υπηρεσία.

Το σύνολο των ρυθμίσεων εντάσσεται στο νομοσχέδιο για το Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών της Δημόσιας Διοίκησης, τα συστήματα αξιολόγησης, προαγωγών προϊσταμένων κλπ. που είχε δοθεί πριν από λίγο καιρό σε δημόσια διαβούλευση.

Ανάμεσα στις νέες ρυθμίσεις προβλέπονται και τα εξής:

• Προκειμένου να καλυφθούν επιτακτικές και έκτακτες ανάγκες, με απόφαση του κάθε αρμόδιου υπουργού μπορεί να αποσπαστεί, διατεθεί και τοποθετηθεί προσωπικό (μόνιμο και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου) από το υπουργείο προς ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ (νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου) τα οποία εποπτεύει. Παράλληλα επιτρέπεται και η αντίθετη υπηρεσιακή μετακίνηση.

Η διαδικασία

Η απόσπαση αυτή θα ξεκινά με πρωτοβουλία της υπηρεσίας ή με αίτηση του υπαλλήλου και θα γίνεται κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων, χωρίς γνώμη υπηρεσιακού συμβουλίου και πριν την πάροδο της δοκιμαστικής υπηρεσίας. Τέτοιου είδους αποσπάσεις, τοποθετήσεις κ.λπ. επιτρέπονται και στις θυγατρικές εταιρείες των φορέων που εποπτεύει κάθε υπουργείο. Οι τακτικές αποδοχές των αποσπώμενων υπαλλήλων θα βαρύνουν τον φορέα απ' όπου προέρχονται, ενώ τυχόν πρόσθετες αμοιβές θα καταβάλλονται από τον φορέα όπου αποσπάστηκαν.

• Αν ο πολίτης τηρεί ηλεκτρονική θυρίδα χρήστη της Κεντρικής Διαδικτυακής Πύλης του Δημοσίου, τότε η αρμόδια υπηρεσία οφείλει να αναζητεί αυτεπαγγέλτως τα έγγραφα, πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις, που είναι απαραίτητα για τη διεκπεραίωση της υπόθεσής του, καταφεύγοντας στα αποθηκευμένα στοιχεία στην ηλεκτρονική θυρίδα. Για να αλλάξει μια διαδικασία που διεκπεραιώνεται μέσω ΚΕΠ χρειάζεται έγκριση του αρμόδιου κυβερνητικού Συμβουλίου μεταρρύθμισης της δημόσιας διοίκησης και δεν αρκεί απόφαση του καθ' ύλην αρμόδιου υπουργού.

• Παρατείνονται μέχρι 31-12-16 οι προθεσμίες που είχαν παραταθεί διαδοχικά μέχρι τις 30-6-15 και αφορούσαν το ζήτημα της αξιολόγησης, ενώ παράλληλα καταργούνται οι διατάξεις που προέβλεπαν την εποπτεία του ΑΣΕΠ με παρακολούθηση, υποδείξεις κατά τις αρχές της αξιοκρατίας, αντικειμενικότητας κ.λπ.

• Θεωρείται χρόνος πραγματικής υπηρεσίας ο χρόνος κατά τον οποίο υπάλληλοι τέθηκαν σε καθεστώς διαθεσιμότητας με βάση τους νόμους 4093/12, 4172/03, 4250/14, 4316/14 και οι οποίοι επανήλθαν στην υπηρεσία τους μέσω του νόμου 4325/15. Ο χρόνος αυτός λαμβάνεται υπόψη και για τη μισθολογική τους εξέλιξη. Επίσης για τους εκπαιδευτικούς που τέθηκαν σε διαθεσιμότητα με τον ν. 4172/13, δεν υπέβαλαν αίτηση στις ανακοινώσεις του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και δεν εκδόθηκε γι' αυτούς ποτέ διαπιστωτική πράξη απόλυσης, το διάστημα 22-3-14 έως 11-5-15 (οπότε δημοσιεύθηκε ο Ν. 4325/15) θεωρείται ως χρόνος κατά τον οποίο είχε παραταθεί η διαθεσιμότητα.

Χρηματοδότηση

• Το υπουργείο Εσωτερικών μπορεί να χρηματοδοτεί την υλοποίηση προπτυχιακού προγράμματος σπουδών στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ) με σχετική συμφωνία που καθορίζει τον αριθμό των δημοσίων υπαλλήλων που συμμετέχουν, το ύψος της χρηματοδότησης κ.λπ., με γνωστικό αντικείμενο την οργάνωση και λειτουργία της δημόσιας διοίκησης (δημόσιο management). Παράλληλα τρία μέλη της διοικούσας επιτροπής του ΕΑΠ θα οριστούν σε θέσεις αντιπροέδρων.

• Επιτρέπεται κατ' εξαίρεση να παραιτούνται τα αρμόδια όργανα των ΟΤΑ και των Περιφερειών από την υποχρέωση να ασκήσουν έφεση κατά πρωτόδικων αποφάσεων με τις οποίες διατάχθηκε να παραμείνουν ή να επανέλθουν εργαζόμενοι στην υπηρεσία τους στους ΟΤΑ ή στις περιφέρειες.

Για να επιτραπεί η παραίτηση (και να μη συνεχιστεί η αντιδικία με τους εργαζομένους μέχρι τέλους) πρέπει να προβλέπεται σχετική πίστωση στον προϋπολογισμό του Δήμου κ.λπ. για την κάλυψη της δαπάνης και να προηγείται σχετική γνωμοδότηση δικηγόρου με τη σύμφωνη γνώμη και του προϊσταμένου της οικονομικής υπηρεσίας. Η σχετική ρύθμιση αφορά κυρίως τις οικονομικές επιτροπές, που εισηγούνταν την άσκηση ενδίκων μέσων κατά των εργαζομένων σε κάθε περίπτωση (εκτός αν το νομικό θέμα είχε λυθεί από ανώτατο δικαστήριο). Αφορά όμως και σχετικές αποφάσεις δημοτικών συμβουλίων (όταν τα ποσά ξεπερνούσαν τα 30.000 ευρώ) ή περιφερειακών συμβουλίων (για ποσά άνω των 45.000 ευρώ).

Αλέξανδρος Αυλωνίτης
ΗΜΕΡΗΣΙΑ