Βαθμολογία

Υπεξαίρεση- μαμούθ από δημοτικά ταμεία

Στο ακροατήριο του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων για το αδίκημα της υπεξαίρεσης στην υπηρεσία κατ' εξακολούθηση από κοινού σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου με αντικείμενο άνω των 150.000 ευρώ, παραπέμπει το Συμβούλιο Εφετών Λάρισας τρία άτομα με αναφορά στον πρώην Δήμο Αφετών Μαγνησίας.

Σύμφωνα με το παραπεμπτικό βούλευμα οι τρεις κατηγορούμενοι στο Νεοχώρι Μαγνησίας, κατά το χρονικό από 1-1-2007 έως 31-12-2010, ενεργώντας από κοινού και με πρόθεση, με περισσότερες πράξεις που συνιστούν εξακολούθηση του ιδίου εγκλήματος ιδιοποιήθηκαν παράνομα χρήματα, το αντικείμενο δε της υπεξαίρεσης στην υπηρεσία και σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου είναι ιδιαίτερα μεγάλης αξίας, άνω των 150.000 ευρώ και ανέρχεται συνολικά στο ποσό των 995.839,41 ευρώ.

Εισηγούμενος το θέμα στο Συμβούλιο Εφετών Λάρισας, ο Εισαγγελέας Εφετών Κων. Γκόγκος ανέφερε ότι από τα στοιχεία της δικογραφίας προκύπτουν και τα παρακάτω πραγματικά περιστατικά: Περί τα τέλη Νοεμβρίου του έτους 2010 Δημοτικοί Σύμβουλοι ζήτησαν από το Δήμαρχο να ενημερώσει αυτούς και το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με τα οικονομικά ζητήματα του Δήμου Αφετών.

Ο τότε Δήμαρχος απάντησε ότι χρειάζεται κάποια προετοιμασία και ότι μέχρι την 15-12-2010 θα ήταν έτοιμος να τους ενημερώσει εγγράφως για τα θέματα που ζητούσαν. Όμως τέτοια ενημέρωση δεν έγινε ποτέ λόγω της κλοπής που προηγήθηκε την 12/13-12-2010 στα Γραφεία του Δήμου Αφετών, όταν κλάπηκε ένας υπολογιστής που αφορούσε στα έσοδα του Δήμου καθώς και τα εντάλματα πληρωμής του ως άνω Δήμου.Από τις καταθέσεις των μαρτύρων προκύπτει ότι η κλοπή στα Γραφεία του Δήμου έγινε για να χαθούν τα στοιχεία της οικονομικής διαχείρισης του πρώην Δήμου Αφετών, δεδομένου ότι δεν υπήρχαν αντίγραφα των σχετικών στοιχείων αν και αυτό θα ήταν δυνατόν.

Κατόπιν τούτου την 19 Μαρτίου 2012 διατάχθηκε η διενέργεια έρευνας στον πρώην Δήμο Αφετών Μαγνησίας από την προϊστάμενη της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Επιθεώρησης Ν.Π.Δ.Δ. και ΔΕΚΟ της Γενικής Γραμματείας Φορολογικών και Τελωνειακών Θεμάτων.

Την έρευνα αυτή ανέλαβε ο Οικονομικός Επιθεωρητής Ηλίας Μπανιάς ο οποίος με την από 15-10-2012 έκθεσή του με θέμα την "διενέργεια έρευνας στο Δήμο Αφετών" καταλήγει στα εξής : "από τα ανωτέρω διαπιστώνεται ο μεγάλος βαθμός δυσκολίας του προσδιορισμού των εσόδων του Δήμου λόγω κλοπής όλων των Βιβλίων, των Γραμματίων Είσπραξης, των Χρηματικών Ενταλμάτων κλπ και σε συνδυασμό με την κλοπή του κεντρικού υπολογιστή και την διαφαινόμενη έλλειψη αντιγράφων ασφαλείας. Θα επιχειρηθεί ανασύσταση των βιβλίων έχοντας στη διάθεση μας τους Προϋπολογισμούς και Απολογισμούς του Δήμου από τους οποίους θα αντλήσουμε σημαντικές πληροφορίες και αναμένουμε σημαντική βοήθεια από την Περιφέρεια Θεσσαλίας και τον Επίτροπο με τους οποίους έχουμε ήδη έρθει σε επικοινωνία. Στο στάδιο αυτό της έρευνας δεν μπορεί να γίνει εκτίμηση για χρόνο ολοκλήρωσης της έρευνας και επισημαίνουμε την βοήθεια που παρέχει ο νέος Δήμος με τη διάθεση προσωπικού...»

Και καταλήγει η Εισαγγελική πρόταση: «Επειδή από τα παραπάνω πραγματικά περιστατικά κρίνεται ότι προκύπτουν αποχρώσες ενδείξεις ενοχής σε βάρος των τριών κατηγορουμένων για το αδίκημα της υπεξαίρεσης στην υπηρεσία κατ' εξακολούθηση, από κοινού σε βάρος του Δημοσίου ( άνω των 150.000 ευρώ) πράξη η οποία προβλέπεται από τις διατάξεις άρθρων του Ποινικού Κώδικα σε συνδυασμό με άρθρο 1 Ν. 1608/1950 όπως ισχύει και τιμωρείται σε βαθμό κακουργήματος, πρέπει αυτοί να παραπεμφθούν στο ακροατήριο του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας το οποίο είναι καθ' ύλην και κατά τόπον αρμόδιο. Να διατηρηθεί η ισχύς των 78/2015 και 79/2015 διατάξεων του Α' Ανακριτού Βόλου με τις οποίες επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι στους δύο πρώτους κατηγορούμενους.»

Το Συμβούλιο Εφετών

Στο βούλευμά του, το Συμβούλιο Εφετών Λάρισας, αναφέρει μετά την ανάγνωση της Εισαγγελικής πρότασης τα εξής: «Από την εκτίμηση του συγκεντρωθέντος κατά τη διενέργεια της ανακρίσεως αποδεικτικού υλικού της σχηματισθείσας ανακριτικής δικογραφίας και δη των μαρτυρικών καταθέσεων, των εγγράφων και ειδικότερα της με αριθμ. πρωτ. 67/2013 πορισματικής έκθεσης του οικονομικού επιθεωρητή Θεσσαλίας και της από 28-4-2014 με αριθμ. 1249 έκθεσης αποτελεσμάτων διαχειριστικού ελέγχου της ομάδας ελέγχου του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, η οποία συνετάχθη σε εκτέλεση της με αριθμ. 1507/9-12-2013 παραγγελίας του Ανακριτή Βόλου, καθώς και των απολογιών των τριών πρώτων κατηγορούμενων, αποδείχθηκαν τα διαλαμβανόμενα για τους κατηγορούμενους πραγματικά περιστατικά στην εισαγγελική πρόταση, στις ορθές και νόμιμες σκέψεις της οποίας αναφέρεται και το παρόν Δικαστικό Συμβούλιο προς αποφυγή άσκοπων επαναλήψεων.

Πέραν όμως τούτων, το παρόν Δικαστικό Συμβούλιο συμπληρωματικά προς την ανωτέρω εισαγγελική πρόταση παραθέτει τα ακόλουθα. Η ποινική έρευνα στην επίδικη υπόθεση ξεκίνησε κατόπιν της από 23-12-2010 ανώνυμης καταγγελίας δημότη του πρώην Δήμου Αφετών στην Εισαγγελία Πλημ/κών Βόλου, με την οποία καταγγέλλονταν η "αφαίμαξη και η λεηλασία στο χρήμα του φορολογούμενου πολίτη". Η έρευνα που ακολούθησε από τους οικονομικούς επιθεωρητές δυσχεράνθηκε από το γεγονός της κλοπής που συνέβη την 12-12-2010.

Στην κλοπή αυτή, η οποία φέρεται να έγινε από άγνωστο δράστη στους χώρους των γραφείων της Ταμειακής Υπηρεσίας του εν λόγω Δήμου αφαιρέθηκαν άγνωστος αριθμός βιβλίων, στοιχείων, γραμματίων είσπραξης, διπλότυπα είσπραξης, χρηματικά εντάλματα, πλήθος εγγράφων του οικείου Δήμου ακόμα και αυτός ο κεντρικός υπολογιστής.

Εν τέλει, για τον προσδιορισμό του ελλείμματος της ταμειακής διαχείρισης προσδιορίστηκαν κατ' έτος τα έσοδα και τα έξοδα, υπολογίστηκε το λογιστικό ταμειακό υπόλοιπο της 31/12 έκαστου έτους και συγκρίθηκε με το αντίστοιχο πραγματικό ταμειακό υπόλοιπο που παρουσιάζεται στους τραπεζικούς λογαριασμούς που τηρούσε ο εν λόγω Δήμος. Ειδικά όμως για το έλλειμμα της ταμειακής διαχείρισης του έτους 2010 δεν βρέθηκαν στοιχεία που να επιτρέπουν τον προσδιορισμό του λόγω της προμνησθείσας κλοπής, η οποία όσα αναφορά τα στοιχεία της συγκεκριμένης οικονομικής χρήσης (2010) είναι σχεδόν καθολική. Στην ανωτέρω επισήμανση αξίζει να προστεθεί ότι ο εν λόγω Δήμος ουδέποτε υπέβαλε τους απολογισμούς και τα δικαιολογητικά δαπανών για έλεγχο στο Ελεγκτικό Συνέδριο.»

Στο βούλευμα γίνεται ακόμη αναφορά σε δάνειο 1.016.000 ευρώ που έλαβε με την με αριθμ. 4731/17-3-2010 εντολή πληρωμής, ο Δήμος Αφετών από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Από το δάνειο παρακρατήθηκε το ποσό των 51.168,11 ευρώ για ενδιάμεσους τόκους και δικαιώματα ελέγχου τίτλων και συνεπώς το καθαρό ποσό που εισέπραξε ο Δήμος, ανέρχονταν στα 965.831,89 ευρώ. Από τους όρους του συγκεκριμένου δανείου προκύπτει ότι συνοδεύονταν με ονομαστικό κατάλογο οφειλετών του Δήμου, οι οποίοι και θα έπρεπε αποκλειστικά να εξοφληθούν με την επισήμανση όπως "το ποσό της εντολής να αποδοθεί στους δικαιούχους της κατάστασης έγκρισης της οποίας σας επισυνάπτουμε". Μεταξύ δε των οφειλετών, των οποίων οι απαιτήσεις έπρεπε να ικανοποιηθούν από το προϊόν του ανωτέρω δανείου ήταν και το Ι.Κ.Α. για ασφαλιστικές εισφορές συνολικού ποσού 100.347,60 ευρώ.

Από τα με αριθμ. 20125/1-11-2012 και 23296/21-11-2012 απαντητικά έγγραφα του Ι.Κ.Α προς τον οικονομικό επιθεωρητή, προκύπτει ότι καμία καταβολή εκ μέρους του Δήμου Αφετών δεν έγινε προς τακτοποίηση των ασφαλιστικών οφειλών του Δήμου έναντι αυτού. Με δεδομένο ότι το υπόλοιπο του λογαριασμού στην τράπεζα ανέρχονταν μόνο στο ποσό των 8.586,79 ευρώ, συνάγεται ότι το ποσό ων 100.347,60 ευρώ αν και αναλήφθηκε από την τράπεζα δεν διοχετεύθηκε στον προορισμό του και συνακόλουθα συνιστά στοιχειοθετημένο έλλειμμα. Εξάλλου, οι δικαιούχοι για εξόφληση των απαιτήσεων τους έναντι του Δήμου Αφετών, που ήταν εγγεγραμμένοι στην απόφαση του ΤΠ&Δ ήταν σε αριθμό 174 άτομα και συνεπώς θα έπρεπε να γίνουν 174 αντίστοιχες αναλήψεις.

Λόγω της αδυναμίας ελέγχου της πληρωμής ή μη των λοιπών δικαιούχων, συνεπεία της εκτεταμένης απώλειας των στοιχείων που προκλήθηκε από την προμνησθείσα διάρρηξη, ζητήθηκε από τη νέα δημοτική αρχή (Δήμος Νοτίου Πηλίου) να καταθέσουν οι δικαιούχοι υπεύθυνες δηλώσεις σχετικά με την εξόφληση ή μη των απαιτήσεων τους. Με εξαίρεση μία υπεύθυνη δήλωση που είναι εντελώς ασαφής ως προς το οφειλόμενο ποσό και μια ακόμη που αναφέρει μόνο το οφειλόμενο ποσό (1.590,07 ευρώ), το συνολικό ποσό της κατάστασης αρνητικών υπεύθυνων δηλώσεων ανέρχεται στα 185.378,62 ευρώ. Σημειωτέον δε ότι, κατά την έρευνα που έγινε δεν ευρέθη κάποιο ένταλμα πληρωμής του Δήμου Αφετών που να διαψεύδει κάποια αρνητική δήλωση και συνεπώς οι αρνητικές υπεύθυνες δηλώσεις θεωρούνται ως αληθείς. Συνεπώς προς τα ανωτέρω, το συνολικό ποσό των 185.378,62 ευρώ δεν διοχετεύθηκε στον προορισμό του σύμφωνα με τους όρους της δανεικής σύμβασης και αποτελεί ομοίως στοιχειοθετημένο έλλειμμα.

Περαιτέρω, όσο αναφορά τις χρήσεις των ετών 2007, 2008 και 2009 (για το 2010 πέραν των όσων ήδη αναφέρθηκαν στα πλαίσια της έρευνα για το δάνειο από ίο ΤΠ&Δ η απώλεια των βιβλίων και στοιχείων, σύμφωνα με τη με αριθμ. 67/2013 πορισματική αναφορά του οικονομικού επιθεωρητή Ηλία Μπανιά διαπιστώνονται τα ακόλουθα:

Για τη χρήση του 2007 παρατηρείται απόκλιση καταθέσεων στην τράπεζα με τα έσοδα στον απολογισμό συνολικού ποσού 218.157,63 ευρώ, ενώ για τη χρήση του 2008 παρατηρείται ομοίως απόκλιση καταθέσεων στην τράπεζα με τα έσοδα στον απολογισμό του Δήμου Αφετών συνολικού ύψους 181.361,49 ευρώ.

Τέλος για τη χρήση του 2009 η παρατηρούμενη απόκλιση μεταξύ καταθέσεων στην τράπεζα με τα έσοδα στον απολογισμό ανέρχεται στο ποσό των 232.214,67 ευρώ.

Επιπλέον, βρέθηκαν εισπράξεις του Δήμου Αφετών, που ενώ παραδόθηκαν στον ταμία από τον εισπράκτορα και παρά τις επανειλημμένες επαληθεύσεις με τα extrait των λογαριασμών δεν κατέστη δυνατόν να ταυτοποιηθούν - αντιστοιχηθούν με τραπεζικές καταθέσεις.

Και καταλήγει το παραπεμπτικό βούλευμα: «Τοσυνολικό όφελος, που επέτυχαν οι κατηγορούμενοι από κοινού και η αντίστοιχη ζημία, που προξενήθηκε στο Ελληνικό Δημόσιο, είναι μεγαλύτερα των 150.000 ευρώ και ανέρχεται συνολικά στο ποσό των 995.839,41 ευρώ.»

ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ