Βαθμολογία

Μπλεξίματα για τη Νίκη Βόλου

Αρνητικά νέα προέκυψαν για τη Νίκη Βόλου από τη συνεδρίαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Aθλητισμού την Πέμπτη (17/12). Συγκεκριμένα, αποφασίστηκε η κατάπτωση της εγγυητικής της επιστολής ύστερα από σχετικό αίτημα που είχε υποβληθεί από παίκτες, προπονητές αλλά και τη ΔΟΥ Βόλου. Αναλυτικά: «Η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, κατά τη σημερινή της συνεδρίαση, έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις:

- 3α. Αιτήσεις των αθλητών Στυλιανού Μαϊστρέλλη, Στέργιου Ψιανού, Ernesto Gomez, Carmona Galvez, Δημήτριου Κοντοδήμου, Νικόλαου Σουλίδη, Ευάγγελου Γκότοβου, Βασίλειου Καρατζά, Daniel Wellington Dos Santos Goncalves, Κων/νου Γιώτα, Χαρίλαου Παππά, Δημήτριου Σαμαρά, Κων/νου Χατζή, Κων/νου Φλίγκου, Νικόλαου Πουρτουλίδη, Άγγελου Βέρτζου, Marko Dimitrijevic, Δημήτριου Ζουλιώτη, Δημοσθένη Μανουσάκη, Παρασκευά Μπακάλη, Αθανάσιου Ρεπετσά, Εμμανουήλ-Ιωάννη Αποστολίδη και του προπονητή Λεωνίδα Γαρδικιώτη περί κατάπτωσης της εγγυητικής επιστολής της ΠΑΕ ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ. (εξ αναβολής) και

- 3β. Αίτηση της Δ.Ο.Υ. ΒΟΛΟΥ περί κατάπτωσης της εγγυητικής επιστολής της ΠΑΕ ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ και απόδοσης του ποσού στην ως άνω Δ.Ο.Υ., προκειμένου να πιστωθεί έναντι των οφειλών της προς το Ελληνικό Δημόσιο.

ΚΑΤΑΠΤΩΣΗ υπέρ των αθλητών.

- ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ

Έγγραφα του δικηγόρου Αθηνών κ. Σ. Πιλάβιου (ΚΑΕ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ).

ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΕ και απέρριψε τα αιτήματα (προηγουμένως κλητεύθηκε με Fax να παραστεί σήμερα λόγω του επείγοντος)».