Βαθμολογία

Oι αιτήσεις για το «πριμ» των 10.000€

Από τις 23 έως και τις 30 Νοεμβρίου θα διαρκέσει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ένταξης στο νέο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ «Ενίσχυση της ρευστότητας και της απασχόλησης» που αφορά 12.700 εργαζόμενους και επιχειρηματίες.

Το πρόγραμμα, που κάνει «πρεμιέρα» στο νέο ΕΣΠΑ 2014-2020, επιδιώκει να ανταμείψει τους εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που παρά τη δυσμενή οικονομική συγκυρία ασκούν οικονομική δραστηριότητα ή προσλαμβάνουν προσωπικό, προσφέροντάς τους ρευστότητα ύψους 10.000 ευρώ ανά επιχείρηση και 450 ευρώ τον μήνα, ανά εργαζόμενο.

Με ρευστότητα ύψους 10.000 ευρώ θα ενισχυθούν 3.700 πρώην άνεργοι που δημιούργησαν τη δική τους επιχείρηση τα δύο τελευταία χρόνια

Με ρευστότητα ύψους 10.000 ευρώ θα ενισχυθούν 3.700 πρώην άνεργοι που δημιούργησαν τη δική τους επιχείρηση τα δύο τελευταία χρόνια

Αφορά αποκλειστικά επιχειρήσεις που προχώρησαν σε προσλήψεις από τις αρχές του έτους έως και τον περασμένο Αύγουστο και για νέους ανθρώπους που άνοιξαν επιχείρηση τα δύο τελευταία χρόνια στις Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας, Θράκης, Ηπείρου, Ιονίων Νήσων, Θεσσαλίας, Δυτικής Ελλάδος, Πελοποννήσου, Βορείου Αιγαίου και Κρήτης.

Ειδικά για όσους ίδρυσαν επιχείρηση την τελευταία διετία ή προσέλαβαν προσωπικό μέσα στο 2015 στις Περιφέρειες Αττικής, Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας, Στερεάς Ελλάδας και Νότιου Αιγαίου, οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από 1η μέχρι 8 Δεκεμβρίου.

Κριτήριο συμμετοχής στη διαδικασία επιδότησης είναι ο χρόνος υποβολής της αίτησης από τους υποψήφιους. Συνεπώς, οι πιο γρήγοροι θα ανταμειφθούν!

Ποιους αφορά

Το πρόγραμμα αφορά συνολικά 12.700 ωφελούμενους και συγκεκριμένα:

• 9.000 νέες θέσεις εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου και

• 3.700 πρώην εγγεγραμμένους άνεργους, οι οποίοι δημιούργησαν τη δική τους επιχείρηση.

Δικαιούχοι είναι όλες οι ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά οι εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν οικονομική δραστηριότητα, εφόσον έχουν δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας σε σχέση με όσες είχαν τον Δεκέμβριο του 2014 (τις οποίες και διατηρούν κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης) και δεν έχουν προβεί σε μείωση του προϋπάρχοντος προσωπικού που είχαν κατά τον μήνα Δεκέμβριο.

Στο πρόγραμμα εντάσσονται εργοδότες για την επιχορήγηση, κατ' ανώτατο όριο, 20 θέσεων πλήρους απασχόλησης ή 40 θέσεων μερικής απασχόλησης.

Τα ωφελούμενα άτομα είναι πρώην άνεργοι που ήταν εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ, κατά το εξάμηνο που προηγείται της πρόσληψής τους από τη δικαιούχο επιχείρηση και δεν είχαν άλλη απασχόληση (εξαρτημένη ή μη) κατά την προηγούμενη ημέρα της ημερομηνίας πρόσληψής τους.

Η επιχορήγηση

Ως ποσό επιχορήγησης για κάθε ημέρα πλήρους απασχόλησης ορίζεται το ποσό των 18 ευρώ την ημέρα και με ανώτατο όριο τις 25 ημέρες ασφάλισης τον μήνα. Η επιχορήγηση για κάθε ημέρα μερικής απασχόλησης ορίζεται στο ποσό των 9 ευρώ την ημέρα και με ανώτατο όριο τις 23 ημέρες ασφάλισης τον μήνα.

Το ποσό επιχορήγησης καλύπτει τμήμα του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους.

Η ανώτατη διάρκεια επιχορήγησης είναι έντεκα μήνες και αφορά το χρονικό διάστημα από 1.01.2015 έως και 30.11.2015.

Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις θα πρέπει να υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση υπαγωγής - καταβολής της επιχορήγησης - υπεύθυνη δήλωση (η οποία βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Οργανισμού (www.oaed.gr).

ethnos.gr