Βαθμολογία

Ευρωπαική πρόσκληση στο Μουσικό Σχολείο

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην προσπάθεια ενδυνάμωσης της ευρωμεσογειακής συνεργασίας υλοποιεί πρόγραμμα με τίτλο που θα πραγματοποιηθεί στην έδρα του, στο Στρασβούργο της Γαλλίας, στις 22 και 23 Νοεμβρίου 2015.

Με βάση το συγκεκριμένο πρόγραμμα οι νεαροί ευρωπαίοι πολίτες καλούνται να συζητήσουν, να αντιπαρατεθούν και να υιοθετήσουν λύσεις που αφορούν θέματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Μεσογείου. Με το πρόγραμμα αυτό οι νέοι αφυπνίζονται με τις αξίες του διαλόγου και της αμοιβαίας κατανόησης και μαθαίνουν να σέβονται την πολιτιστική και γλωσσική ιδιομορφία. Το Ευρωπαϊκό Ευρωκοινοβούλιο βασιζόμενο στην πολιτική των ίσων ευκαιριών προσπαθεί να εξασφαλίσει την ισότιμη συμμετοχή των δυο φύλων σε όλα του τα προγράμματα.

Στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απηύθυνε πρόσκληση στο Μουσικό Σχολείο Λάρισας, ως εκπροσώπου της Ελλάδας, μαζί με άλλα 27 σχολεία Ευρωπαϊκών και Μεσογειακών χωρών, να συμμετάσχει σε ειδικές συνεδρίες που θα πραγματοποιηθούν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο στις 22 και 23 Νοεμβρίου 2015.

Ο Διευθυντής και ο Σύλλογος Καθηγητών του Μουσικού Σχολείου Λάρισας ανταποκρινόμενοι στην παραπάνω πρόσκληση αποφάσισαν ομόφωνα τη συμμετοχή, κατόπιν διαγωνιστικής διαδικασίας, ομάδας 5 μαθητών με 2 καθηγητές (1 αρχηγό και 1 συνοδό).

Η παραπάνω ομάδα προετοιμάστηκε πάνω στις αρχές και στα θέματα που τέθηκαν από την πρόσκληση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και θα τα παρουσιάσουν στις δυο συνεδριάσεις της 22ης και 23ης Νοεμβρίου 2015 στην πόλη του Στρασβούργου.