Βαθμολογία

Μηδενική ανοχή σε καπνιστές

Την ολική απαγόρευση του καπνίσματος σε όλους τους χώρους παροχής υπηρεσιών του δήμου στη Δημοτική Ενότητα Ζαγοράς και στη Δημοτική Ενότητα Μουρεσίου σε απόλυτη εφαρμογή του νομοθετικού πλαισίου απαγόρευσης του καπνίσματος στις δημόσιες υπηρεσίες για την προστασία της δημόσιας υγείας, επισημαίνει απόφαση του δημάρχου Ζαγοράς - Μουρεσίου κ. Π. Κουτσάφτη.

«Κατ' εφαρμογή του νομοθετικού πλαισίου απαγόρευσης του καπνίσματος στους δημόσιους χώρους, αποφασίστηκε η ολική απαγόρευση του καπνίσματος σε όλους τους χώρους παροχής υπηρεσιών του δήμου στη Δημοτική Ενότητα Ζαγοράς και στη Δημοτική Ενότητα Μουρεσίου. Στους παραβάτες θα επιβάλλεται πρόστιμο από πενήντα (50) έως πεντακόσια (500) ευρώ από τα αρμόδια όργανα ελέγχου. Επισημαίνεται ότι η παραβίαση της απαγόρευσης συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα, το οποίο διώκεται με την πειθαρχική διαδικασία που προβλέπεται και από τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα. Με ευθύνη των Προϊσταμένων Τμημάτων να λάβουν γνώση, ενυπόγραφα, όλοι οι υπάλληλοι κάθε Τμήματος», καταλήγει η απόφαση.

ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ