Βαθμολογία

Θέλουν 5,5 δις για να μην κρατικοποιηθούν

Εντείνουν τις προσπάθειές τους οι διοικήσεις των τραπεζών για την εξεύρεση ιδιωτών επενδυτών, καθώς ενισχύεται η αισιοδοξία για το τελικό αποτέλεσμα του stress test, το οποίο θα ανακοινωθεί την επόμενη εβδομάδα.

Σύμφωνα με πληροφορίες της «Καθημερινής», οι τράπεζες μπορούν να διατηρήσουν τον ιδιωτικό τους χαρακτήρα αν καταφέρουν να συγκεντρώσουν από την αγορά κεφάλαια ύψους τουλάχιστον 5,5 δισ. ευρώ. Οπως εκτιμούν αναλυτές, Alpha Bank και Eurobank θα πρέπει να εξασφαλίσουν από τον ιδιωτικό τομέα κεφάλαια κατ' ελάχιστον λίγο λιγότερα από 1 δισ. ευρώ, ενώ Εθνική και Πειραιώς θα πρέπει να εξασφαλίσουν περί τα 1,51,7 δισ. η κάθε μία. Ασφαλώς αν υπάρξει ισχυρότερο επενδυτικό ενδιαφέρον, οι τράπεζες μπορούν να αντλήσουν από την αγορά υψηλότερα κεφάλαια. Τα παραπάνω νούμερα έχουν προσδιοριστεί αφού έχει ενσωματωθεί το όφελος από τις δημόσιες προτάσεις για την ανταλλαγή των τραπεζικών ομολόγων με μετοχές καθώς και από τα σχέδια αναδιάρθρωσης.

Το stress test αποτελείται από τρία βασικά σκέλη. Το πρώτο αφορά την αξιολόγηση των χαρτοφυλακίων δανείων των τραπεζών, το asset quality review (AQR). Ο Ενιαίος Εποπτικός Μηχανισμός εξέτασε αναλυτικά τα χαρτοφυλάκια δανείων και ζήτησε από κάθε τράπεζα να προχωρήσει και σε επιπρόσθετες προβλέψεις ώστε να καλυφθούν όλα τα επικίνδυνα δάνεια. Οι πρόσθετες αυτές προβλέψεις αποτέλεσαν το πρώτο και μεγαλύτερο μέρος των κεφαλαιακών αναγκών.

Εν συνεχεία, η εποπτεία «έτρεξε» το stress test, δηλαδή προσδιόρισε, με βάση εκτιμήσεις για την πορεία του ΑΕΠ, της ανεργίας, των τιμών των ακινήτων κ.ά., πόσα νέα «κόκκινα» δάνεια θα σχηματιστούν την περίοδο 2015-2017. Περιλαμβάνει ένα βασικό σενάριο, που θεωρείται ως το πιο πιθανό, και το οποίο προέβλεπε μείωση του ΑΕΠ κατά 2,3% το 2015, -1,3% το 2016 και το 2017 +2,7% και μαζί και με άλλες μακροοικονομικές παραδοχές εκτίμησε τις νέες ζημίες που θα δημιουργηθούν στα «κόκκινα» δάνεια. Τέλος, το τρίτο σκέλος της άσκησης περιλαμβάνει ένα δυσμενές σενάριο, το οποίο εκτιμά τις ζημίες στις τράπεζες αν η οικονομία σημειώσει σημαντικά μεγαλύτερη ύφεση την εξεταζόμενη περίοδο σε σχέση με το βασικό σενάριο.

Με βάση το AQR, βασικό σενάριο και δυσμενές, η ΕΚΤ θα ανακοινώσει την επόμενη εβδομάδα δύο αποτελέσματα. Το πρώτο θα είναι το ύψος των κεφαλαιακών αναγκών όπως προσδιορίζονται από το άθροισμα του AQR και του βασικού και το δεύτερο από το άθροισμα του AQR και του δυσμενούς σεναρίου.

Σύμφωνα με αναλυτές το δυσμενές σενάριο και το AQR θα είναι κοντά στα 15 δισ. ευρώ και μετά την αφαίρεση των ωφελειών από τα σχέδια αναδιάρθρωσης, τη μελλοντική κερδοφορία και άλλες ενέργειες των τραπεζών για την ενίσχυση της κεφαλαιακής βάσης το τελικό ύψος των αναγκών θα διαμορφωθεί στα 9 με 10 δισ. ευρώ.

Τραπεζικές πηγές εκτιμούν ότι οι ευρωπαϊκές αρχές θα ζητήσουν από τις τράπεζες να προχωρήσουν σε αυξήσεις κεφαλαίου προκειμένου να καλύψουν το σύνολο του παραπάνω ποσού. Ωστόσο, αν κάποια τράπεζα δεν κατορθώσει να συγκεντρώσει το σύνολο του ποσού αλλά συγκεντρώσει τα κεφάλαια που αντιστοιχούν στο AQR και το βασικό σενάριο, τότε εκτιμάται ότι δεν θα τεθεί ζήτημα εκκαθάρισης και οι ευρωπαϊκές αρχές θα δεχθούν την ιδιωτική συμμετοχή και θα επιτρέψουν στο ΤΧΣ να καλύψει το υπόλοιπο ποσό. Δηλαδή για να αποφύγει την πλήρη κρατικοποίηση μια τράπεζα θα πρέπει να αντλήσει από την αγορά τουλάχιστον το ποσό που αντιστοιχεί στο βασικό σενάριο και το ΑQR.

Τα κεφάλαια που θα απαιτηθούν για να καλυφθούν οι απαιτήσεις του δυσμενούς σεναρίου θα καλυφθούν από τον δημόσιο τομέα, δηλαδή το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ). Το βασικό σχέδιο που εξετάζεται είναι, προκειμένου να αποφευχθεί η μεγάλη απομείωση της θέσης του Δημοσίου, οι ανάγκες του δυσμενούς να καλυφθούν κατά 80% με ειδικά χρηματοοικονομικά εργαλεία (CoCos) και κατά 20% με κοινές μετοχές, με δικαίωμα ψήφου, τις οποίες θα λάβει το ΤΧΣ.

Η Καθημερινή (Γιάννης Παπαδογιάννης)