Βαθμολογία

Σχέδιο ενοποίησης των κεφαλαιαγορών των «28» ώς το 2019

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε σήμερα σχέδιο δράσης για την Ένωση Κεφαλαιαγορών στα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ ώς το 2019, ενθαρρύνοντας τις επιχειρήσεις να αναζητήσουν κι άλλες πηγές χρηματοδότησης, πέραν των τραπεζών.

«Στόχος μου είναι η Ένωση Κεφαλαιαγορών να βοηθήσει τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ιδιαίτερα, να έχουν στη διάθεσή τους ευρύτερο φάσμα χρηματοδοτικών πόρων. Θέλω να προσφέρω στις ΜμΕ περισσότερες επιλογές για την επένδυση των κεφαλαίων τους. Θέλω να εξαλείψω τα εμπόδια, ώστε να διευκολυνθεί η ελεύθερη ροή κεφαλαίων και στα 28 κράτη μέλη» δήλωσε ο επίτροπος Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών και Ένωσης Κεφαλαιαγορών, Τζόναθαν Χιλ.

Η Επιτροπή επισημαίνει ότι οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις στηρίζουν τη χρηματοδότησή τους στις τράπεζες πολύ περισσότερο από ό,τι οι αμερικάνικες επιχειρήσεις, με αποτέλεσμα να επηρεάζονται περισσότερο σε περιόδους οικονομικής κρίσης. Στόχος της Επιτροπής είναι να ανοίξει ένα ευρύτερο φάσμα πηγών χρηματοδότησης και περισσότερων μακροπρόθεσμων επενδύσεων, ώστε να διασφαλίζεται ότι οι πολίτες και οι επιχειρήσεις της ΕΕ δεν θα επηρεάζονται πλέον από χρηματοπιστωτικούς κραδασμούς, όπως επηρεάστηκαν κατά την τελευταία κρίση.

Σύμφωνα με την Επιτροπή, η Ένωση Κεφαλαιαγορών, (βασικός πυλώνας του Επενδυτικού Σχεδίου Γιούνκερ για την τόνωση της απασχόλησης, της ανάπτυξης και των επενδύσεων σε όλη την ΕΕ) θα αντιμετωπίσει την έλλειψη επενδύσεων στην ΕΕ μέσω της αύξησης και της διαφοροποίησης των πηγών χρηματοδότησης των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων και των μακροπρόθεσμων έργων. Η Επιτροπή τονίζει, επίσης, ότι εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης, που συμπληρώνουν τη χρηματοδότηση από τις τράπεζες, όπως οι κεφαλαιαγορές, τα επιχειρηματικά κεφάλαια, η συμμετοχική χρηματοδότηση και ο κλάδος διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων, που είναι πιο διαδεδομένες σε αλλά μέρη του κόσμου, θα πρέπει να παίξουν μεγαλύτερο ρόλο στη χρηματοδότηση επιχειρήσεων που αγωνίζονται να βρουν κεφάλαια, ιδίως μικρομεσαίων και νεοφυών επιχειρήσεων.

Επιπλέον, η Επιτροπή επιθυμεί την άρση των φραγμών που εμποδίζουν τις διασυνοριακές επενδύσεις στην ΕΕ, ώστε να διευκολύνεται η χρηματοδότηση τόσο των επιχειρήσεων όσο και των έργων υποδομής ανεξάρτητα από το πού βρίσκονται.

Ο γενικός στόχος της Επιτροπής για την Ένωση Κεφαλαιαγορών είναι να δημιουργηθούν ευκαιρίες χρηματοδότησης για τους επενδυτές, να συνδεθεί η χρηματοδότηση με την ευρύτερη οικονομία και να δοθεί ώθηση σε ένα ανθεκτικότερο χρηματοπιστωτικό σύστημα πιο ολοκληρωμένο και περισσότερο ανταγωνιστικό.

Newsroom ΔΟΛ, με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ