Βαθμολογία

Με δανεικά οι συντάξεις του Οκτωβρίου

Σε μεταξύ τους ολιγοήμερο δανεισμό θα καταφύγουν και πάλι τα ασφαλιστικά ταμεία προκειμένου να καταβάλουν τις συντάξεις του Οκτωβρίου. Ετσι, ο ΟΑΕΕ έχει ζητήσει δάνειο 50 εκατ. ευρώ από το ΙΚΑ, το οποίο με τη σειρά του θα δανειστεί 210 εκατ. από άλλα ταμεία ασφαλισμένων, της ΔΕΗ και του Δημοσίου.

Σημαντικά βήματα για την αναβάθμιση της διαδικασίας απονομής της δικαιοσύνης, τη μείωση των υπό εκδίκαση υποθέσεων που στοιβάζονται στα πινάκια των δικαστηρίων, την εφαρμογή του e-justice αλλά και την περαιτέρω αξιοποίηση του θεσμού της διαμεσολάβησης καλείται να πραγματοποιήσει η κυβέρνηση στους επόμενους δύο μήνες.

Τα χρονοδιαγράμματα, όπως αυτά ορίζονται στο μνημόνιο, είναι ασφυκτικά, δεδομένου ότι έως τα τέλη Οκτωβρίου θα πρέπει να έχουν τεθεί σε εφαρμογή επτά μεταρρυθμιστικές δράσεις, ενώ τον Νοέμβριο η κυβέρνηση θα πρέπει να προτείνει και εν συνεχεία να εφαρμόσει τριετές στρατηγικό πλάνο για τη βελτίωση της λειτουργίας του συστήματος απονομής της δικαιοσύνης. Ζητούμενο του σχεδιασμού αυτού είναι η δικαιοσύνη να απονέμεται αποτελεσματικότερα και ταχύτερα, αλλά και να αντιμετωπιστούν ελλείψεις που υπάρχουν αυτήν τη στιγμή στο δικαστικό σύστημα.

Η ηγεσία του υπουργείου Δικαιοσύνης καλείται να αναλάβει άμεσα δράση, καθώς, βάσει της δανειακής σύμβασης, από τα επτά σημείαδεσμεύσεις τα τρία θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί έως τα τέλη Σεπτεμβρίου. Δεδομένων των πολιτικών εξελίξεων στην Ελλάδα, εκτιμάται ότι θα υπάρξει σχετική ελαστικότητα από τα κλιμάκια και την τρόικα, ωστόσο αρμόδια στελέχη του υπουργείου Δικαιοσύνης κρίνουν ότι η όποια παράταση θα είναι ολιγοήμερη.

Με την «εκπνοή» του Σεπτεμβρίου, δηλαδή έως τα τέλη της ερχόμενης εβδομάδος, θα πρέπει να ξεκινήσει η εφαρμογή του νέου Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, ενώ ο υπουργός Δικαιοσύνης Νίκος Παρασκευόπουλος καλείται να παρουσιάσει και «χάρτη πορείας» της εφαρμογής του. Παράλληλα θα πρέπει να ληφθούν μέτρα για τη μείωση των καθυστερήσεων που σημειώνονται στην εκδίκαση υποθέσεων οι οποίες εκκρεμούν στα διοικητικά δικαστήρια.

Ο κυριότερος όγκος των μεταρρυθμίσεων έχει οριστεί για τον Οκτώβριο, καθώς τότε ξεκινά, μεταξύ άλλων, ο εξορθολογισμός αλλά και η εφαρμογή επιλεκτικών αυξήσεων στα δικαστικά τέλη. Για το θέμα αυτό, όπως και για το περιεχόμενο του νέου Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, έχουν διατυπωθεί σφοδρότατες αντιδράσεις από το δικηγορικό σώμα, ενώ δεν αποκλείεται προσεχώς να αποφασιστεί και νέος γύρος κινητοποιήσεων. Ως «αντίβαρο» για την επιλεκτική αύξηση των δικαστικών τελών, η κυβέρνηση καλείται να λάβει μέτρα για τη διασφάλιση της ελεύθερης πρόσβασης ευπαθών ομάδων στη δικαιοσύνη. Παράλληλα, καλείται να λάβει μέτρα για τη μείωση των καθυστερήσεων που σημειώνονται στην εκδίκαση υποθέσεων που εκκρεμούν στα αστικά δικαστήρια. Τέλος, εντός του ίδιου μήνα η ηγεσία του υπουργείου Δικαιοσύνης θα πρέπει να καταρτίσει και να παρουσιάσει σχέδιο δράσης για την προώθηση των εναλλακτικών μέσων επίλυσης διαφορών, προκειμένου να υπάρξει αποσυμφόρηση των δικαστηρίων, για την προώθηση της εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών διά του θεσμού της διαμεσολάβησης, αλλά και για τη μετάβαση της δικαιοσύνης στην ηλεκτρονική εποχή μέσω του e-justice και της on line διασύνδεσης των δικαστηρίων, αλλά και της τήρησης στατιστικών στοιχείων.

Πέραν των παραπάνω άμεσων δράσεων, το μνημόνιο προβλέπει αλλαγές στον πτωχευτικό κώδικα, προκειμένου να καθίσταται ευκολότερη η επανασύσταση εταιρειών που έχουν πτωχεύσει, ενώ συμπεριλαμβάνεται και σειρά διατάξεων που δίνουν τη δυνατότητα άμεσης ολοκλήρωσης της διαδικασίας πτώχευσης, καταργώντας τις μέχρι σήμερα πολύπλοκες και χρονοβόρες ενέργειες που απαιτούνται για να κηρυχθεί μια εταιρεία και τυπικά πτωχευθείσα.

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
(Της ΕΥΑΣ ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΗ)