Βαθμολογία

Αύξηση φοιτητών με διδακτορικές σπουδές

Περισσότεροι από 60.000 φοιτητές πραγματοποιούν μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές στη χώρα μας. Συγκριτικά με το 2004-2005 η αύξηση των φοιτητών ανέρχεται σε 57% παράλληλα σημειώνουμε ότι ο αριθμός των φοιτητών είναι ακόμα μεγαλύτερος αν λάβουμε υπόψη μας ότι υπάρχουν πολλοί νέοι που επιλέγουν το εξωτερικό.

Το γεγονός ότι πολλά μεταπτυχιακά έχουν πλέον δίδακτρα δε φαίνεται να πτοεί τους νέους που είναι διατεθειμένοι να δαπανήσουν ένα ποσό της τάξης των 2000 ευρώ ή και μεγαλύτερο για να αποκτήσουν έναν μεταπτυχιακό τίτλο. Για παράδειγμα εκατοντάδες είναι οι νέοι που δαπανούν ένα σεβαστό ποσό σε πανεπιστήμια του εξωτερικού για να πραγματοποιήσουν ένα μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή με την ελπίδα να εργαστούν ως αναπληρωτές σε δημόσια σχολεία. Σύμφωνα με πληροφορίες μας οι νέοι κάτοχοι μεταπτυχιακών στην Ειδική Αγωγή θα ξεπεράσουν τους 1.000.

Όσον αφορά τα Τμήματα στα οποία οι φοιτητές εκπονούν μεταπτυχιακά και διδακτορικά διαπιστώνουμε ότι στην πρώτη θέση είναι η Ιατρική ενώ ακολουθούν τα Τμήματα της Νομικής, Παιδαγωγικό Δημοτικής, Φιλοσοφίας κλπ.

Σημειώνουμε ότι οι μεταπτυχιακοί και διδακτορικοί φοιτητές της Ιατρικής στην Ελλάδα αποτελούν το 12,81% του συνολικού αριθμού των φοιτητών.

newsbeast.gr