Βαθμολογία

ΕΠΣΛ: Υπόλοιπα ποινών

Από τη γραμματεία της ΕΠΣ Λάρισας ανακοινώνεται ότι τα υπόλοιπα ποινών ποδοσφαιριστών της περσινής αγωνιστικής περιόδου (2014 - 2015) είναι τα εξής:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΟΙΝΗΣ (ΑΓΩΝ.)

ΒΙΛΑΝΑΚΗΣ Ι. 554781 1
ΤΣΑΚΕ Ε. 1270996 2
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Κ. 436952 1
ΒΑΡΕΛΑΣ Η. 477113 4
ΚΑΡΛΙΓΚΙΩΤΗΣ Μ. 1118324 2
ΛΙΟΡΑΣ Σ. 251597 2
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥΛΗΣ Κ. 1281856 1
ΚΙΤΣΙΟΣ Γ. 1357417 3
ΖΑΜΠΟΥΛΗΣ Ε. 493510 3
SHAHINAI E. 1219754 3
ΔΗΜΕΡΑΣ Α. 1117194 4
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ Γ. 1266906 2
ΣΔΟΥΓΚΑΣ. Σ. 1342842 4
ΚΟΝΤΕΛΙΔΗΣ Δ. 438449 1
ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ Χ. 1117858 1
ΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ Α. 1227018 4
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Δ. 1277812 1
ΠΑΔΙΩΤΗΣ Π. 1228386 2
ΜΕΤΑΞΙΩΤΗΣ Γ. 1173854 2
CICA K. 1399439 1
ΑΒΔΟΥΛΑΣ Β. Π. 1280914 1
ΦΟΥΝΤΑΣ Ν. 1375508 1
ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ Γ. 1356539 1
ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Δ. 1369256 1
ΜΑΛΛΙΟΣ Ν. 1385419 1
ΚΑΡΔΑΜΗΛΗΣ Δ. 552819 3
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Ι. 1250821 1
ΤΣΙΑΡΑΣ Χ. 469481 1
ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ Θ. 1117875 4
ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ Θ. 1140669 3
ΠΕΝΙΚΗΣ Β. 1299031 3
ΣΤΟΥΚΑΣ Γ. 494888 2
ΜΠΟΓΚΑΣ Θ. 468062 2